Gå till innehåll
Sydnärke

Stigande – och sjunkande arbetslöshet i Sydnärke

Publicerad: 13 February 2024 10:27

Att det går mot kärvare tider har inte undgått någon, arbetslösheten har dock fortsatt neråt i länet. Men i januari bröts denna positiva trend. Arbetslösheten i januari stannade på 6,9 procent i länet. 0,1 procent högre än i januari 23. I Sydnärke är fortfarande arbetslösheten lägre, men ökar i Kumla och Lekebergs kommuner.

Statistiken avser inskrivna som arbetslösa på arbetsförmedlingen under januari månad.

I Askersunds kommun stannade  den totala arbetslösheten på 4,9 procent i januari. Samma nivå som januari i fjol.

Ungdomsarbetslösheten steg med 0,2 procentenheter. Ungdomsarbetslösheten i kommunen ligger därmed på 7 procent. Bland utrikesfödda däremot, har arbetslösheten sjunkit sedan förra året, med 3,3 procent. Arbetslösheten bland utrikes födda ligger därmed på 15.3 procent.

I Hallsbergs kommun fortsätter arbetslösheten neråt. Den totala arbetslösheten i januari hamnade på 6,2 procent. 0,1 procent lägre än samma tid i fjol. Däremot ökade ungdomsarbetslösheten med 0,3 procent och hamnade på 7,9 procent i januari. Bland utrikesfödda sjönk arbetslösheten till den lägsta nivån sedan 2008. 16.1 procent, en minskning med 2,1 procent sedan förra året.

I Kumla kommun ökade den totala arbetslösheten i januari med 0,2 procentenheter jämfört med januari i fjol och stannade på 5,4 procent. Ungdomsarbetslösheten steg med 0.1 procent jämfört med i fjol och hamnade på 7,7 procent. Även bland utrikes födda ökar arbetslösheten i Kumla. Jämfört med januari i fjol ökar en med 0,4 procent till 14,4 procent.

Laxå har Sydnärkes högsta arbetslöshet, 7 procent i januari. Men det är en minskning med 0,3 procent från januari förra året. Bland ungdomar upp till 25 stannade arbetslösheten på 8,6 procent. En minskning med 0,4 procent sedan januari 23. Även bland utrikes födda minskar arbetslösheten i Laxå, där hamnade siffran 17,8 procent. En minskning med  4,2 procent sedan januari 2023.

I Lekebergs kommun blev det en total arbetslöshet på 4,2 procent i januari. En ökning med 0,7 procent sedan januari 23. Ännu snabbare ökar arbetslösheten bland Lekebergs ungdomar. Med 0,8 procent till 7,4 procents ungdomsarbetslöshet. 14,9 procent bland de utrikesfödda arbetsföra i Lekebergs kommun var arbetslösa i januari i år. En ökning med 2,8 procent.

Lekeberg har den snabbast ökande arbetslösheten i länet. Men å andra sidan är den totala arbetslösheten bland de lägre i länet.

I statistiken räknas alla mellan 16 och 65 år. Med ungdomar menas 16-25 år. Som arbetslös räknas man även om man av olika skäl står väldigt långt från arbetsmarknaden. Statistiken kommer från Arbetsförmedlingen Sammanställd av nyhetsbyrån Newsworthy.

Annons

Nyheter