Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Sydnärkenytt
20 April 2021
Tipsa: 073-094 57 58

Stabil internetuppkoppling nödvändig för ett levande län

Oskar Svärd, moderat andre vice ordförande i regionens samhällsbyggnadsnämnd vill påskynda utbyggnad av stabilt internet, även på landsbygden.

Digitaliseringen och alla de digitala tjänster som följer förutsätter en stabil internetuppkoppling. Därför är det viktigt att Region Örebro län följer de nationella målen för bredbandsutbyggnad i länet.

Utbudet av digitala tjänster ökar ständigt. Vi ser det inom bland annat hälso- och sjukvården, kollektivtrafiken och handeln. För att dessa tjänster ska fungera behöver såväl privatpersoner som företag i länet ha tillgång till stabilt bredband.

Vi måste ta hänsyn till att ett flertal hushåll idag bara har tillgång till bredband via kopparnätet, som håller på att nedmonteras. Regionen måste noga följa den nationella planen för nedmonteringen av kopparnätet eftersom det påverkar både privatpersoner och företag, framför allt på landsbygden.

En säker bredbandsuppkoppling är i många fall helt avgörande för att privatpersoner och företag ska kunna nyttja digitala tjänster och för att viktiga samhällsfunktioner ska fungera, vilket är extra viktigt ur säkerhetssynpunkt och i krissammanhang.

Region Örebro län har antagit de nationella målen för bredbandsutbyggnad vilket bland annat innebär att år 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet och 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband. Jag tycker det är viktigt att vi följer upp bredbandsutvecklingen i vår Region kontinuerligt och har därför lyft frågor kring detta i form av en interpellation till nästa sammanträde med Regionfullmäktige. Alla ska ha tillgång till stabil internetuppkoppling oavsett var i länet man väljer att bo eller vara verksam. Det är en förutsättning för att hela länet ska kunna leva och utvecklas.

Kommentera artikeln
Publicerad: 2021-03-31 15:29
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.