07 August 2020
Tipsa: 073-094 57 58

Solcellsanläggningar ökar i Sydnärke

Solcellstoppen baseras på siffror från SCB med kompletterande underlag ifrån elcertifikatsystemet.Solcellstoppen baseras på siffror från SCB med kompletterande underlag ifrån elcertifikatsystemet.

Svensk Solenergi rankar årligen Sveriges 290 kommuner utifrån installation av solceller i relation till antalet invånare i ”Solcellstoppen”. I Sydnärke ligger Lekeberg och Askersund högt medan Kumla trots ökning halkat efter.

- Intresset för att installera solceller bara ökar i Sverige. De vanligaste skälen är att långsiktigt sänka sina energikostnader samt en vilja att bidra till förnybar elproduktion i Sverige för att tackla klimatförändringar, säger i ett pressmeddelande Johan Lindahl, talesperson för branschorganisationen Svensk Solenergi.

Under 2018 installerades det 10 200 nya solcellsanläggningar i Sverige, vilket ledde till att det vid årsskiftet fanns totalt 25 500 anläggningar. Av dessa fanns vid årsskiftet 250 stycken i de fem Sydnärkekommunerna.

Vill ha energi-ROT

- För att öka solelens andel av Sveriges energimix är det viktigt att lagstiftningen förenklas ytterligare. Vi ser gärna att det energi-ROT-avdrag, som föreslagits i både utredningar och från politiskt håll, ersätter dagens solcellsstöd så snart som möjligt, säger Johan Lindahl.

Genomsnittskostnaden för att installera ett eget solcellssystem på taket har sjunkit med 75 procent mellan 2010 och 2018. En solcellsanläggning på 1 000 W (1 kilowatt) tar upp en yta på ungefär sju kvadratmeter och producerar i Sverige ungefär 900–1000 kilowattimmar per år, om den är bra placerad.

Laxå ökat mest

Under 2018 ökade solcellskapaciteten i Sverige med 78 procent. Största språnget i Sydnärke skedde i Laxå där ökningen var var nära 500 procent. Lekeberg ökade med 125 procent medan Askersund och Hallsberg ökade med 49 procent.

Mäts solcellskapaciteten per innevånare tappade Kumla 28 placeringar i riksjämförelsen trots att kapaciteten ändå ökade i kommunen med 60 procent, från 392 kilowatt 2017 till 629 kilowatt i slutet av 2018. Solcellerna i Kumla producerar ungefär lika mycket hushållsel som används i 120 genomsnittliga villor.

I ett framtida scenario med hundra procent förnybar elproduktion är det rimligt att solelen står för upp till tio procent av elanvändningen enligt Energimyndigheten. För att nå dit skulle det krävas ungefär 40 gånger mer solceller i Sverige än vad vi har idag.

29 fotbollsplaner

Om Kumla som exempel ska bidra till sin andel, räknat per invånare, behöver solcellskapaciteten i kommunen öka från nuvarande 629 kilowatt till 29 000 kilowatt.

- Det motsvarar ungefär 29 fotbollsplaner med solceller i kommunen. Detta kan låta mycket, men är inte alls orimligt, anser Johan Lindahl på Svensk Solenergi.

-  Om det sätts upp solceller på alla tak i Sverige med god solinstrålning skulle de kunna producera 60 TWh per år, vilket motsvarar cirka 45 procent av Sveriges årliga elanvändning. Det finns en stor outnyttjad potential för elproduktion i vår bebyggda miljö, även i Kumla, 

Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2019-07-11 1:20
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.