Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Sydnärkenytt
27 September 2023
Tipsa: 073-629 83 19

Solcellsparker kan skapa
elektromagnetiska störningar

Solcellsinstallationer kan skapa elektroniska störningar.Solcellsinstallationer kan skapa elektroniska störningar.

En solcellspark av det slag som kan kan komma att byggas i direkt anslutning till ett villaområde, detaljplanerat område, i Pålsboda, kan påverka och störa radioutrustning, mobiltelefoni, wifi, TV och liknande i området. Att solceller, framför allt i större omfattning, ger upphov till radiostörningar, är en välkänt faktum.

De handlar egentligen om flera delar. Dels kan den likströmskabel som kopplar samman alla solpaneler, många tusen i parken på 60 hekta,r fungera som en stora antenn och utsöndra ett kraftfält som kan störa olika typer av trådlös utrustning, radioutrustning och exempelvis marksänd TV.

– Sedan handlar det om de så kallade växelriktarna, som omvandlar solcellernas likström till nätspänning. De bygger på en elektronisk komponent som kallas switchar. Switchar stör radioutrustning, vilket är ett välkänt faktum. På enskilda villa-anläggningar utgör det oftast inget större problem. Men här blir det ju i en helt annan skala, nära bostäder, säger Lars Eugensson som bor i Pålsboda.

Jobbar med störningsfrågor

Lars jobbar just nu på Luftfartsverket just med vad som brukar kallas ECM-frågor. Hur olika typer av elektromagnetiska störningar påverkar radiokommunikation av olika slag. Han har tidigare arbetar på Försvarets Materialverk med samma typ av frågor.

– Jag har bland annat arbetat med att granska bygglov för solcellsanläggningar som man vill bygga invid flygplatser som utgör ett så kallat riktintresse. Det gäller flygplatser som Arlanda, Skavsta, Bromma som exempel. Där har vi just nu en tre kilometersgräns. Det innebär att ingen, inte ens villaägare, får bygga solceller närmare flygplatsen.

Han fortsätter:

– I Pålsboda finns givetvis inget sådant riksintresse. Men jag tror på goda grunder att en så stor anläggning kommer skapa problem med exempelvis TV-mottagning, mobiltelefoni och sådant som Rakel, blåljusmyndigheternas kommunikationssystem i närområdet. Man kan väl säga att hela tätorten faktiskt hamnar så nära att det skulle kunna bli problem, säger han.

Riksintresse

Lars Eugensson menar att forskning och det allmänna medvetandet ligger lite efter med frågor om störningar av det här slaget.

– Man brukar säga att vi ligger minst tio år efter när det gäller olika luftburna föroreningar, som koldioxidutsläpp. När det gäller sådant här, en annan slags luftföroreningar ligger vi ännu mer mer efter. Vi får hela tiden mer spänningsförande ledningar, allt mer kraftfull elektronik om skapar störningar. Det saknas helt  helhetsbild. Samhället ligger efter,

Om man tittar på de handlingar Sydnärkenytt erhållit om solcellsparken som planeras utanför Pålsboda finns ingenting om elektromagnetiska störningar nämnt.

– Jag tror det skulle varit en aspekt om det varit frågan om detaljplanerat område. Men det här är åkermark, då verkar det inte finnas knappt några regler, även om området ligger i direkt anslutning till orten. 

När kommuner får en bygglovsansökan sätter en lång rad processer och prövningar igång. Men en solcellspark på åkermark behöver inte bygglov.

“Kan undvikas”

Det finns flygplatser i landet där man faktiskt byggt både markstående solceller och på tak..

– Det stämmer. Det är dock inga flygplatser med riksintresse. När man byggt solceller på flygplatser har det gjort stora anpassningar så att störningarna på elektronik ska minimeras. Det finns saker man kan göra. Bland annat när det gäller kablarna som kopplar ihop alla solceller. Men det är ju åtgärder som fördyrar anläggningarna, avslutar Lars Eugensson

“Egenansvar”

Per Halldin, som säljer och installerar solceller säger så här:

– Ja, en solcellsanläggning kan bli en effektiv störsändare, om den installeras fel. Den kan även orsaka brand och alla möjliga problem om installatören gör ett felaktigt jobb, eller tar genvägar.

Han menar dock att det inte behöver vara så:

– Rätt installerad, med rätt åtgärder vidtagna, behöver inte de här problemen uppstå. Man får inte orsaka elektromagnetiska störningar med någon installation. Det finns ett egenkontrollansvar hos branschen. Gör vi fel får vi göra om och göra rätt. Det borde rimligen gälla här också, avslutar han.

Kommentera artikeln
Publicerad: 2023-05-16 15:04
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Henrik Östensson, redaktör: 073-629 83 19, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Trädgårdsgatan 9B, 692 31 Kumla