Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Sydnärkenytt
04 March 2021
Tipsa: 073-094 57 58

Befarar ökad smitta under sportlovet

Leveranser av vaccin är just nu mycket begränsade, inte bara inom regionen utan i hela Sverige. Foto: Torsten SimonLeveranser av vaccin är just nu mycket begränsade, inte bara inom regionen utan i hela Sverige. Foto: Torsten Simon

Under förra veckan låg smittspridningen av covid-19 i Örebro län på samma nivå som veckan dessförinnan. Av sammanlagt 6 500 covid-prover stod andelen positiva svar för cirka 6 procent. Däremot är man bekymrad över att det kommande sportlovet kan innebära en ökad smittspridning, det berättar Region Örebro län i ett pressmeddelande under tisdagseftermiddagen 16 februari.

Gunlög Rasmussen, smittskyddsläkare, kommenterar läget:

– Det handlar om 387 bekräftade fall och det betyder att läget är oförändrat. Fördelningen mellan åldersgrupperna är också väsentligen oförändrad, frånsett något färre i åldersgruppen 70 år och äldre.

I nuläget vårdas 12 patienter med covid-19 på sjukhus i regionen, varav två av dessa inom intensivvården.

Ger en varning

Region Örebro län rapporterar att smittspridningen främst sker inom det egna hushållet, på arbetsplatser och i viss utsträcknig även inom vård och omsorg. Man höjer dock ett varnande finger inför stundande sportlov och ledighet; det kan utgöra en risk för att människor slappnar av och inte följer de råd och restriktioner som finns för att förhindra smittspridningen, det menar Gunlög Rasmussen.

– Det är därför viktigt att begränsa antalet sociala kontakter och undvika platser med trängsel. Planera eventuella resor noggrant, så att resa inte utgör en risk vad gäller smittspridning. Om man blir smittad på annan ort gäller antingen att ta sig hem smittsäkert eller att isolera sig på platsen och ta prov där.

Gäller även vid vaccination

Gunlög Rasmussen fortsätter:

– Att var hemma och isolerad vid symptom och då ta prov, gäller även efter att man är vaccinerad. Även om vaccinet mot covid-19 är bra är det inget vaccin som skyddar till 100 procent och vi har fortsatt hög smittspridning i landet.

Leveranser är begränsade

Ett bekymmer som regionen, med flera, har är att leveranserna av vaccin är mycket begränsade. Det i sin tur bidrar till att tiderna för vaccination tar slut snabbt.

– Vi väntar fortfarande på att det ska komma igång större leveranser och vi är redo att skala upp och öka vaccinationstakten när leveranserna ökar. Vi vaccinerar fullt ut i den takt vi får vaccin. Det handlar fortfarande om vaccination till de äldre inom kommunerna och företrädesvis dos två, säger Inger Nordin Olsson, regional vaccinationssamordnare.

Följer prioritering

Man lägger kontinuerligt ut nya tider för vaccination, i den mån som det finns vaccin. Regionen håller ett mål med följande prioritering:

  • Personer som är 80 år och äldre

  • Personer med hemtjänst och hushållsnära tjänster

  • Vård- och omsorgspersonal
Lägger ut tider

Regionen beräknar att man följande dagar och tider kommer kunna lägga ut bokningsbara tider inom de prioriterade grupperna:

Måndagar kl. 14 - Pfizer och Moderna, det vill säga m RNA-vaccin för personer som är 65 år eller äldre.

Tisdagar kl. 14: AstraZenecas vaccin för personer som är 64 år eller yngre

Bokningen görs via 1177.se eller callcenter: 019-602 80 00. Så som det ser ut nu lägger regionen ut alla tider som möjliggör vaccination.

Försvårar vaccinationen

– Tyvärr hjälper det inte med telefonsamtal eller mejl. Det är inte heller tillåtet att boka vaccinationstid åt någon annan med eget bank-id. Detta försvårar vaccinationsprocessen och gör även att doser missar, säger Inger Nordin Olsson.

– Läget med vaccinationerna mot covid-19 är likadant på nationell nivå och följs kontinuerligt via SKR och Folkhälsomyndighten. Utmaningarna är många, liksom förväntningarna i denna vaccinationsprocess, att vaccinera en hel befolkning under en pandemi tar tid, menar Inger Nordin Olsson.

Hon hänvisar till att all information som kan ges finns fortlöpande i media, på 1177.se och på regionens webbsida. (SW)

Kommentera artikeln
Publicerad: 2021-02-16 15:47
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.