Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Sydnärkenytt
20 May 2022
Tipsa: 073-629 83 19

Lavinartad
spridning av Covid-19

Gunlög Rasmussen, smittskyddsläkare region Örebro län. Foto: Henrik ÖstenssonGunlög Rasmussen, smittskyddsläkare region Örebro län. Foto: Henrik Östensson

Nu ökar spridningen av Covid-19 lavinartat. Antalet konstaterade fall vecka 1 fördubblades nästan från vecka 52.  3 497 personer konstaterades smittade vecka 1.
– Nu måste vi ta höjd för att det kan komma att bli en ökad belastning på sjukvården igen, helt enkelt för att så oerhört många smittas just nu, säger Gunlög Rasmussen, smittskyddsläkare på region Örebro län.

Än så länge är dock belastningen på sjukvården förhållandevis låg. 15 personer vårdas på sjukhus för Covid-19, en av dem på intensivvårdsavdelning. Att jämföra med exempelvis den 14 april 2021. Då smittade knappt 1600 på en vecka, vilket var kulmen den gången. Då vårdades 86 personer vårdades på sjukhus, 19 på intensivvårdsavdelning.

– Men vi befarar som sagt att belastningen ökar igen nu, eftersom smittspridningen är betydligt högre än vad den varit hittills under pandemin, fortsätter Gunlög Rasmussen.

– Nationellt kan vi tydligt se att det är de som inte vaccinerat sig som står för den snabbaste ökningen bland de som blir allvarligt sjuka och måste vårdas på sjukhus.

Men vad är den främsta orsaken till att smittan sprids så snabbt nu?

– Det beror på att virusvarianten Omikron dominerar. Den är betydligt mer smittsam än tidigare varianter. Vi kan också se att skyddet mot att smittas, bli sjuk, är sämre även om man fått två vaccindoser, och avtar över tid. Men vi ser också, vilket är viktigt, att de som är vaccinerade och blir sjuka blir betydligt lindrigare drabbade. Det är därför så få vårdas på sjukhus i Örebro län just nu, trots smittoläget.

Men vad kommer det sig att Omikron tagit över så fort?

– Det vet vi ju givetvis inte helt. Men i virus natur ligger att de muterar, förändrar sig hela tiden. De varianter som har en överlevnadsfördel blir de dominerande och då kan ett skifte från en variant till en annan ske snabbt. Men det är inte säkert att de varianter som gör en mest sjuk blir de dominerande.

Viktigt att vaccinera sig

Vad gör den tredje vaccindosen för nytta?

– Av det vi sett så här långt ser vi tydligt att risken för att bli allvarligt sjuk, att dö, minskar ytterligare. Men också att skyddet mot att insjukna, smittas, blir bättre med en påfyllnadsdos. Att vaccinera sig, oavsett om det är första, andra eller tredje dosen är viktigt. Det är den viktigaste åtgärden man kan göra för att skydda sig.

I våras införde region Örebro län egna restriktioner. Bland annat med munskydd i butiker. Kommer det komma något liknande?

– Nu prioriterar vi att följa de nationella restriktionerna. Vi tror det är viktigt med samma restriktioner över hela landet så långt det går.

Testkapaciteten viktig

Gunlög Rasmusen lyfter fram testkapaciteten som något Region Örebro län lyckats bra med.

– Vi har hög testkapacitet som vi utökat successivt. Att testa och smittspåra är fortfarande viktigt för att bromsa smittan. För enskilda är det viktigt att veta när man faktiskt smittats, så man kan agera utifrån det. 

Hon menar att testlådorna utanför vårdcentralerna där man själv hämtar och lämnar test har varit en framgång.

Smittläget i länet och Sydnärke

Vecka 1: 3 497 smittade. Vecka 52: 1 860 smittade. Redan då slogs det tveksamma rekordet så här långt under pandemin

Askersund

Vecka 51: 15 smittade

Vecka 52: 34 smittade

Vecka 1:  97 smittade

Hallsberg 

Vecka 51: 26 smittade

Vecka 52: 95 smittade

Vecka 1: 171 smittade

Kumla 

Vecka 51: 42 smittade

Vecka 52: 134 smittade

Vecka 1: 227 smittade

Laxå 

Vecka 51: 3 smittade

Vecka 52: 14 smittade

Vecka 1: 51 smittade

Lekeberg 

Vecka 51: 10 smittade

Vecka 52: 64 smittade

Vecka 1: 73 smittade

Andelen av befolkningen som är vaccinerade ökar sakta men säkert. 

Andel dos 1:  89,14 procent
Andel dos 2:  86,86 procent
Andel dos 3:  37,07 procent

Kommentera artikeln
Publicerad: 2022-01-10 17:36
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Henrik Östensson, redaktör: 073-629 83 19, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.