28 Maj 2020
Tipsa: 073-094 57 58

Smittade på fem äldreboenden

Region Örebro län gav lägesbild över corona-läget. På bilden: Gunlög Rasmussen, Smittskyddsläkare, Claes Mårten Ingberg, chefsläkare, Åsa Thor Gustafsson, HR-chef samt Hanna Östling, Överläkare kvinnokliniken. Foto: Henrik ÖstenssonRegion Örebro län gav lägesbild över corona-läget. På bilden: Gunlög Rasmussen, Smittskyddsläkare, Claes Mårten Ingberg, chefsläkare, Åsa Thor Gustafsson, HR-chef samt Hanna Östling, Överläkare kvinnokliniken. Foto: Henrik Östensson

Igår kom det första dödsfallet relaterat till Covid 19 i länet. Det var en äldre person som vårdades på ett äldreboende. På dagens lägesbild från Region Örebro län kunde man berätta att smittade nu finns på fem äldreboenden i länet.

– På de boenden där vi konstaterat smitta arbetar man med de åtgärder och den säkerhet folkhälsomyndigheten föreskriver. Vi testar också äldre på äldreboenden för att kunna ge relevant vård och skydda andra från smitta.

Man går inte ut med vilka boenden det är som drabbats.

– Vi skalar också upp testerna av sjukvårdspersonal och personal på äldreboenden, helt enkelt för att det har många fördelar, sa smittskyddsläkaren Gunlög Rasmussen.

Hemma i påsk

Hon menar att man på det sättet helt enkelt kan låta folk som testats jobba och utesluta andra, förkylningartade symtom. Det har också kommit ett självskattningstest på 1177 där man själv kan skatta sina symtom och hjälpligt avgöra om man behöver uppsöka vård.

Smittskyddsläkaren inskärper också det budskap som statsministern förde fram på presskonferens tidigare under dagen. 

– Har ni inte bestämt hur ni ska göra med resan i påsk är det dags att ta beslut, eller tänka om. Det är inte rätt tid att åka någonstans just nu. Stanna hemma.

När det gäller vården uppökas successivt kapaciteten nu. Vårdavdelning 38 på USÖ är redan i dag omvandlad helt för vård av Covidpatienter. Ett fåtal behandlas där redan.

Resurser flyttas

– I morgon första april, öppnar vi en intensivvårdsavdelning på Karlskoga lasarett, först med åtta platser, som sedan kommer fördubblas. Det samma gäller Lindesberg, berättade chefsläkare Claes Martin Ingberg.

I takt med att läget förvärras kommer personalsituationen utsättas för stora påfrestningar.

– Det handlar om ett omfattande omprioriteringsarbete vi gör nu. Verksamhet som inte är akut, eller som på annat sätt påverkar patientsäkerhet, kommer prioriteras ner. Resurser måste flyttas, sa regionens HR-chef, Åsa Thor Gustafsson.

Kommer det innebära att verksmahet på vårdcentraler stängs, eller verksamhet kraftigt minskas?

– Exakt vad det innebär vet vi inte, men som sagt, är det inte akut verksamhet, ja, då måste vi prioritera det akuta skeendet, vården av covidpatienter. Just nu har vi ett antal här på sjukhuset som inte har fullt upp i sin dagliga tillvaro, eftersom annan verksamhet prioriterats ner. För stunden räcker de resurserna.

Man har också tagit beslut om att Capio-läkargruppens personal och specialister ska finnas tillgängliga. över 130 personer har också svarat på den annonsering om extra personal som regionen genomfört.

– Det pågår en successiv inventering,  där de resurser vi har gås igenom och placeras ut där de gör bäst nytta för stunden. Det är ett stort arbete och förutsättningarna ändras hela tiden, avslutar Åsa Thor Gustafsson. 

Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2020-03-31 15:29
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.