Gå till innehåll
Sydnärke
Solpaneler framför ett hus.

När man bygger solceller blir det numera ofta ett batteri också. Skatteverkets nya tolkning av en lag gör det mindre förmånligt. Foto: Olle Widell

Skatteverket försämrar
skattereduktion för hembatterier

Publicerad: 27 February 2024 12:10

Det har under de senaste åren installerats solceller för glatta livet. Ändå är solcellsbranschen lite på krigsstigen just nu. Orsaken, Skatteverket har kommit med en ny tolkning av Skattereduktionen för grön teknik, tolkningen gör det mindre lönsamt och effektivt att skaffa batterier i sin solcellsanläggning, något både solcellsbranschen och Svenska Kraftnät vill uppnå.

Sedan några år har det funnits en lag som ger skattereduktion för villaägare som väljer att skaffa ett batteri när man installerar solceller. Nu har Skatteverket börjat tolka lagen så att nyttan med batteriet och lönsamheten blir mindre. Något solcellsbranschen anser går rakt emot målet om grön energiomställning.

Köpa och sälja med batteriet

Ett av syftena, kanske huvudsyftet, med ett batteri i en solcellsanläggning på exempelvis en villa är att lagra den solenergi man producerar med solcellerna. Men det finns också andra användningar, bland annat kan den som har ett batteri köpa el när det är låga elpriser för att använda den, eller rentav sälja den, när det är höga elpriser. Något som numera ofta inträffar under samma dygn.

Det är just den användningen Skatteverket satt stopp för genom en ny uttolkning av lagen. Om man tänker använda sitt solcellsbatteri för något annat än att just lagra solenergi från egna solceller, ja, då blir det ingen skattereduktion, något branschorganisationen, Svensk solenergi, beklagar.

– För det första innebär det ju att batteriets fulla potential inte kommer till användning. Under stora delar av året, vintertid, kommer det ju inte att användas särskilt mycket. Det gör det till en väl dyr investering. Men sedan missar samhället, den gröna energiomställningen, viktiga tjänster, hävdar Anna Werner på  Svensk solenergi.

Kan balansera elnätets frekvens

Hon menar nämligen att solcellsbatterier är lite av en schweizerkniv, ett verktyg som kan användas bland annat för att balansera elnätet. Det är just den tjänsten Svenska kraftnät också vill se.

– Enskilda batterier har liten påverkan på elnätet. Men mängder med batterier, hos tusentals villaägare kan göra stor skillnad. Det finns inget billigare sätt att bygga elproduktion än solceller och vindkraft. Men det kommer öka kraven på utrustning för att balansera nätet, det är där batterier kommer in. Redan i dag har Svenska kraftnät behov av att ibland kunna balansera nätet för att hålla frekvensen, 50 hertz. Som det ser ut i dag vill gärna frekvensen stiga när det är överproduktion i landet och sjunka när produktionen av el inte riktigt räcker. Som förra året, när ett par kärnreaktorer stod stilla.

När det händer kan batterier snabbt antingen börja lagra ström och i andra änden, snabbt börja leverera strömmen när frekvensen sjunker.

– Det bygger på att batteriernas funktioner kopplas ihop digitalt, i det vi kallar aggregatorer. Det innebär att batterierna hemma hos villaägare kan laddas och laddas ur samordnat, när elnätet behöver justera frekvensen, något som kan ske mycket snabbt, inom minuter.  Det här är tjänster Svenska kraftnät redan i dag betalar förr.

Det finns redan i dag flera sådana aggregatortjänster i landet.

“Dumt att bromsa utveckling”

Anna Werner fortsätter:

– Att i det läget börja bromsa den utvecklingen genom en lagtolkning som i praktiken gör den här användningen olönsam och hela installationen av ett batteri dubbelt så så dyr är både dumt och går emot lagens tanke, att gynna grön omställning. Dessutom innebär Skatteverket tolkning att batterierna kommer må sämre. De är avsedda för kontinuerlig användning, vintertid kommer de mest stå oanvända

Hon hävdar att utvecklingen bara är i början med batterier och de tjänster de kan uträtta i elnätet.

– Alla som kan vill installera batterier nu. Bygger man vindkraft, eller solkraft, projekterar man ofta för batterier också, för att man ser en framtida lönsamhet, där man får betalt för batteritjänster i elnätet.

Kommer bli viktigare

Anna menar att hela elnätet, elprisbilden håller på att förändras.

– I dag är det ju oftast så att elpriset är lägre på nätterna. Solceller bidrar med en rätt liten del av vårt elbehov. Men i takt med att allt fler solcellsparker byggs kommer den bilden ändras. Elpriserna kommer ändras, så att elen blir billigare dagtid och dyrare nattetid. Då kommer batterier bli än viktigare.

Annons

Nyheter