Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Sydnärkenytt
20 October 2021
Tipsa: 073-629 83 19

Nu kommer granbarkborrarnas naturliga fiender

Barkborreangripen granskog nära Vretstorp. Foto: Henrik ÖstenssonBarkborreangripen granskog nära Vretstorp. Foto: Henrik Östensson

Granbarkborrarna fortsätter ställa till problem för Sydnärkenytts skogsägare. Sedan den torra sommaren 2018 barkborrarna orsakat skador för tiotals miljoner, bara i Sydnärke. Skogsstyrelsen varnar nu för att angreppen kommer fortsätta.

Sedan 2018 har allt fler granar i Mellansverige, inte minst i Sydnärke, dött av att barkborrar angriper träden. Det var torkan och värmen 2018 som fick de små skalbaggarna att föröka sig våldsamt. Sedan har problemen fortsatt. Men kanske har det kulminerat i Sydnärke nu. Det verkar som skadeinsekternas naturliga fiender är på frammarsch.

Träden blir röda

Angreppen visar sig genom att träden först blir röda, för att sedan tappa barr och efter hand även barken. Har man varit ute i skogen de sista åren är det svårt att undgå att se mängden döda granar.

– Jag har jobbat med skog i över 30 år. Barkborreangrepp har funnits hela tiden. Men aldrig så här generellt, menar Lars-Åke Letskog, som arbetar på skogsägarföreningen Mellanskog i Sydnärke.

– Tidigare har ibland ett område drabbats, eller ett skogsbestånd här och där. Inte varje år. Sedan 2018 är i princip all granskog, i hela vårt område, drabbad i varierande grad. Man brukar tala om att barkborrarna först drabbat lite stressade, sämre granar som växer där det är fört torrt, för dålig mark. Men efter 2018 drabbas även helt frisk, fin granskog också.

Lars Åke tror ett allt torrare väder sommartid är en förklaring.

– Ja, då drabbas även fin, mycket tät granskog, exempelvis på gammal åkermark. I och med att det växer så stor volym där krävs det mycket vatten. När det blir torrt räcker inte vattnet, granarna stressas, var efter barkborrarna angriper.

Viktigt att agera i tid

När barkborrarna börjar angripa skogen är det viktigt att agera i tid om man äger skog.

– Ja, då är det bara att sätta igång och hugga, eller ta hjälp. De angripna träden måste tas bort. Bara så kan angreppet stoppas. Ofta reagerar skogsägare allt för sent. Insekterna har redan dödat granarna och dragit vidare. Då kan det faktiskt vara bra att inte göra något, att låta träden stå kvar döda i skogen, fortsätter Lars-Åke.

Skogsbolag och skogsorganisationer, som Mellanskog, har ägnat merparten av sin energi åt att hantera konsekvenserna av granbarkborrarna sedan 2018.

– Ja, och vi upplever att vi ständigt ligger ett steg efter, att vi kommer in för sent. Ser man tecken på att barkborrar angriper granar är det viktigt att agera. Bara några veckor senare kan tusentals granar vara döda. Som skogsägare behöver man leta efter angrepp åtminstone en gång i månaden under sommaren.

Mindre än halva värdet

Vilket är det största problemet för skogsägare när barkborren angriper?

– När man tvingas avverka död eller döende skog blir kanske intäkterna hälften, eller mindre mot vad de skulle bli normalt vid en avverkning. Lägg därtill att skogen kanske måste avverkas innan den växt färdigt.

De träd som dött av barkborreangrepp saknar i princip värde. Man brukar säga att de torkar under barken.

– Det mesta säljs som bränsle. Där är priserna mycket låga. Svårt att ens bekosta avverkningen. Några sågverk i Södra Sverige har börjat såga torrt barkborreskadat timmer till virke. Det finns en liten exportmarknad för sådant virke. Men priserna är låga. Men det hjälper trots allt upp avsättningen för skadat virke.


Barkborreangripet timmer. Barkborreangripet timmer.
Naturliga fiender

Lars-Åke ser dock positiva tecken för hårt drabbade skogsägare.

– Ja. Det enda som kan stoppa den här epidemin vi har är att barkborrarnas naturliga fiender ökar i antal och helt enkelt slår ut barkborrarna. Jag har fällor på två platser i Sydnärke. Vi har dem för att hålla koll på hur mycket barkborrar som flyger i skogen, men också hur mycket andra insekter. I år, för första gången sedan 2018, har vi fångat en del myrbaggar. Just myrbaggen brukar man säga är granbarkborrarnas viktigaste naturliga fiende.

Han har inte heller sett tecken på någon stor svärmning av barkborrar nu i sommar, åtminstone inte i Sydnärke.

– Nej, den svärmning skogsstyrelsen sett på andra håll nu, verkar inte ha drabbat Sydnärke riktigt. Det har varit rätt få barkborrar i luften den här sommaren. Det var en huvudsvärmning i senare delen av maj. Men sedan har det inte varit så många. Det är färre än förra året.

Förra året var nämligen de fällor Lars-Åke har utanför Vretstorp de som fångade allra flest barkborrar, i hela landet.

– Men å andra sidan har många fått se sin skog angripas, även i år. Så än är det inte över.

Massangrepp

Granbarkborrarna angriper angriper träden i tiotusental. De borrar hål i barken och gräver gångar under barken. När angreppet precis skett kan man se små hål i barken, med bormjöl under, som ett slags pulver av trä. Hittar man ett sådant träd vet man att det är dödsdömt. När träden tappar barr och bark har barkborrarna dragit vidare. De träd som drabbas först är ofta rätt gamla. Träd i kantzoner, exempelvis mot en väg, drabbas först.


Barkborrarna, som drabbat i princip hela södra delen av landet, upp till Södra Norrland, har totalt kostat skogsbrukarna flera miljarder i uteblivna intäkter. Konsekvenserna är betydligt större än efter exempelvis stormen Gudrun.

Kommentera artikeln
Publicerad: 2021-08-04 13:10
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.