Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Sydnärkenytt
25 March 2023
Tipsa: 073-629 83 19

Sjunkande elpriser – vindkraft och
kärnkraft producerade lika mycket

Kraftproduktion i den lilla skalan, i Skyllberg. Elpriset sjönk i februari. Foto: Henrik ÖstenssonKraftproduktion i den lilla skalan, i Skyllberg. Elpriset sjönk i februari. Foto: Henrik Östensson

Elpriset i Sydnärke, som tillhör elområde tre, sjönk i februari. Spotpriset, alltså det pris elbolagen köper in el för, sjönk med tio öre från januari. Även konsumtionen av el sjönk jämfört med februari i fjol. Vindkraft och kärnkraft producerade för första gången lika mycket el.

Det var första månaden någonsin vindkraften och kärnkraften producerade lika mycket energi utslaget på en månad. Tidigare har de hänt kortare perioder.  De båda kraftslagen stod för vardera 27 procent av elproduktion, medan vattenkraftverken leverade 40 procent. En liten del av vår elproduktion, 6 procent betecknas som ”annat”. Där återfinns solenergi, 1,2 procent.  3,6 procent levererar kraftvärmeverken. De eldas till absolut övervägande del med biobränslen. Bara 1,2 procent av elproduktionen kom från olja och kol. Sverige exporterade el under hela februari.

Ungefär samma produktion som 2021

Förra året, 2022, uppgick den svenska elproduktionen till 170,1 terrawatt-timmar ungefär  lika som 2021 men vi använde 139 thw, en minskning med 4 procent.Vattenkraften minskade sin produktion med 5 procent, kärnkraften minskade något, Medan vindkraftens produktion ökade med 22 procent under förra året. Solenergi ökade med 33 procent, men har fortfarande en mycket liten andel av total produktion

Förbrukningen i februari i landet låg på 11 800 gigawatt-timmar, en minskning med nio procent från februari i fjol

Sjunkande spotpris

Spotpriset – alltså priset som elbolagen köper in elen för – sjönk i elområde 3 som Askersund tillhör. Månadspriset i februari var 83 öre per kilowatt-timme vilket är 10 öre billigare än i januari. Det är det lägsta priset i området sedan oktober 2022. Det högsta priset i elområdet hittills noterades i december 2022, då en kilowattimme kostade 269 öre.

En utveckling de senaste åren är att priserna varierar enormt i tid under en månad. Dyraste timmen i februari i vårt elområde inträffade mellan klockan 8 och 9 den 6 februari, då kostade en kilowattimme 244 öre. Som lägst var priset i området 8 öre.

Skatter och påslag

Tittar man bara på spotpris, månadsmedel,  så är våra priser bland de lägsta i Europa. Men när det kommer till de priser konsumenten sedan betalar beror de på nationella avgifter och skatter samt elbolagens påslag. I praktiken ligger de svenska konsumentpriserna närmare det europeiska snittet efter skatter och påslag. Men det handlar inte bara om skatter, utan som sagt, även elbolagens påslag.

Härifrån kommer fakta

SCB publicerar officiell månadsstatistik om elproduktion, konsumtion, import och export ungefär sex veckor efter månadens slut – då med totalvärden för månaden. Statistiken bygger på en totalundersökning. När det gäller konsumtion rapporterar elnätsföretagen in uppgifter. Uppgifter för produktion inhämtas från elnätsföretagens avräkningssystem eller Energiföretagens webbportal. Solkraft och import- och export sammanställs av Svenska Kraftnät. Det är som vanligt nyhetsbyrån Newsworthy som brutit ut fakta för vårt område.

Att spotpriset sjönk innebär tyvärr inte per automatik att elkunder får billigare el. De allra flesta har fått det. Men vi har fått vittnesmål från läsare som av olika skäl hamnat i avtal där de betalar priser som är flera gånger högre än spotpriset.

Kommentera artikeln
Publicerad: 2023-03-02 8:58
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Henrik Östensson, redaktör: 073-629 83 19, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Trädgårdsgatan 9B, 692 31 Kumla