Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Sydnärkenytt
25 March 2023
Tipsa: 073-629 83 19

Rekordmånga varsel men sjunkande arbetslöshet i Sydnärke

Fler och fler jobbar i Sydnärke. Men orostecknen hopar sig. Arkivbild.Fler och fler jobbar i Sydnärke. Men orostecknen hopar sig. Arkivbild.

Rekordmånga varslades om uppsägning från sitt arbete i februari. Både i landet som helhet och Örebro län. Hela 11 305 personer varslades i Örebro län, troligen ett rekord. Men bakom rekordsiffran döljer sig alla som varslats om uppsägning för att assistansföretaget företaget Humana blev av med tillståndet. Humana har sitt säte i Örebro. I Sydnärke sjunker dock arbetslösheten fortfarande.

Mer än 11 000 personer har varslats från Humana. Men i praktiken drivs verksamheten på som vanligt , eftersom det pågår en rättsprocess. Humanavarslet gör annars att Örebro län har överlägset flest varsel i hela Sverige.

Trots rekordvarslet fortsätter Arbetslösheten i Sydnärke att vara låg. Men statistiken visar också att det finn stor skillnad mellan Sydnärkes kommuner. Laxå har 3,8 procent högre arbetslöshet än Lekeberg. Laxå har snabbas ökande arbetslöshet i länet. Lekeberg har näst snabbast minskning.

Låg arbetslöshet i Askersund - men den ökar

I Askersunds kommun noterar man en något lite ökande arbetslöshet. Arbetslösheten ökar med 0.1 procent jämfört med samma månad förra året och hamnar på 4,5 procent. Trots det har kommunen betydligt lägre arbetslöshet än länet som helhet, där arbetslösheten ligger på 6.8 procent.

Kommunen har en arbetsför befolkning på   5 333 personer. 240 av dem är inskrivna som arbetslösa.

Det är ungdomsarbetslösheten som ökar i Askersund. Den har ökat med 2,6 procent sedan förra året- Även bland utrikes födda har antalet arbetslösa ökat, med 0.7 procent

Fler jobbar i Hallsberg och Kumla

I Hallsbergs kommun har arbetslösheten sjunkit med 0,6 procent sedan februari i fjol. Arbetslösheten har sjunkit sedan mars 2021 och hamnar på 6,2 procent.

Kommunen har en arbetsför befolkning på  7 677 personer, siffrorna innebär att 476 av dem är arbetslösa. Det är framför allt bland utrikes födda arbetslösheten sjunkit i Hallsberg.

I Kumla har arbetslösheten minskat med 1 provcent sedan februari förra året och hamnar på 5,2 procent. Lägre än länet som helhet.

Kommunens arbetsföra befolkning består av 10 904 personer. Av dem är 561 inskrivna som arbetslösa.

Både arbetslösheten bland unga och utrikes födda sjunker betydligt. Arbetslösheten bland utrikes födda sjunker med 4,1 procent och bland unga med 2,5 procent.

Stor skillnad mellan Laxå och Lekeberg

Laxå är den kommun där arbetslösheten ökar mest i Sydnärke, och faktiskt i hela länet, även om ökningen i procent är liten. Kommunen har en arbetslöshet på 7,3 procent. En ökning med 0.3 procent sedan februari förra året.

Kommunen har en arbetsför befolkning på 2 479 personer. 181 av dem är inskrivna som arbetslösa.

Arbetslösheten bland utrikes födda ökar med 2,3 procent sedan samma månad förra året. Ungdomsarbetslösheten står stilla på samma nivå som förra året.

Starkast arbetsmarknad i Sydnärke och i Örebro län, utan jämförelse, finns i Lekebergs kommun. Sedan februari förra året har arbetsmarknaden sjunkit med 1,1 procent, ner till 3,5 procent, att jämföra med 6,8 procent för länet som helhet. Arbetskraften i Lekeberg består  4 200 personer, 142 av dem är inskrivna som arbetslösa.

Arbetslösheten bland utrikes födda i Lekeberg sjönk med 3,3 procent och bland ungdomar med 1,6 procent.

Statistiken kommer från Arbetsförmedlingen. Nyhetsbyrån Newsworthy har brutit ut statistik för vårt område

Kommentera artikeln
Publicerad: 2023-03-14 13:47
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Henrik Östensson, redaktör: 073-629 83 19, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Trädgårdsgatan 9B, 692 31 Kumla