Gå till innehåll
Sydnärke

Klockan klämtar för Kumla. SJ är alla fall inte nöjda och kan sluta stanna vid stationen. Foto: Anders Björk

SJ hotar att sluta stanna i Kumla på grund av stök

Publicerad: 29 January 2021 12:36

SJ går nu ut hårt och hotar med att tågen kan sluta stanna vid stationen i Kumla på grund av för mycket stök. Det gäller sträckan Örebro-Kumla-Hallsberg. - Vi kan inte acceptera vad som helst, säger Jan Kyrk från SJ till Sydnärkenytt.

SJ fastslår saken under fredagen i ett pressutskick.

“Sedan några månader tillbaka förekommer en del allvarliga ordningsproblem i de centrala delarna av Kumla och Hallsberg, en situation som även märkts på tågsträckan Örebro – Kumla – Hallsberg. Detta har skapat otrygghet på vissa tågavgångar, för både resenärer och tågpersonal. Nu överväger SJ och Tåg i Bergslagen att tillfälligt köra förbi station Kumla utan att göra uppehåll där. SJ har med anledning av den rådande situationen vidtagit en rad åtgärder såsom förstärkt bemanning på tågen, väktarinsatser och utökat samarbete med polisen. Dessutom har en dialog med Kumla och Hallsbergs kommuner inletts för diskussion och beslut om gemensamma åtgärder för att motverka den otrygghet som uppstår på vissa avgångar och i stationsmiljön”

Foto: Anders Björk

Personal fick låsa in sig

Bakomliggande orsak är att stök, hotfull atmosfär och våldsamheter senaste tiden eskalerat. Enligt uppgifter till Sydnärkenytt är det en grupp på mellan 10-20 personer som ligger bakom. Bland annat ska en anställd fått låsa in sig efter att ha blivit jagad på tåget. Individer har även, efter att nekats åka med på grund av avsaknad av biljett, sparkat på tågen och uppträtt hotfullt och kränkande mot personal.

- Det är naturligtvis en ganska drastisk åtgärd att inte stanna på en station, och en åtgärd som får ses som en absolut sista utväg. Men i det här läget måste vi ta ansvar för resenärernas och tågpersonalens trygghet. Det är inte acceptabelt att någon ska uppleva att det är otryggt att resa med SJ, säger affärschef Jan Kyrk.

Beslut om att tillfälligt sluta trafikera Kumla är inte fattat än, men ett sådant beslut kan fattas snabbt och verkställas direkt.

“Måste kunna samarbeta”

Vi får tag i Jan Kyrk för några ytterligare frågor. Jan Kyrk har titeln “affärschef”. Det innebär lite mer konkret att han ansvarar för ett stort antal av SJ:s linjer. Jan fastslår att stoppen som kan utebli i Kumla exempelvis gäller tåg som går mot Västerås, Stockholm och Göteborg. Men man hoppas slippa hamna där.

- Vi har haft möten med både Kumla och Hallsberg kommun och polisen. Vi måste samarbeta för att kunna lösa det här. När exakt beslut kan tas om att inte stanna tåg i Kumla vet jag inte, vi vill helst slippa det eftersom det vore väldigt dåligt för många.

Säg att det inte blir en bättring på en månad nu exempelvis, hur agerar ni då?

- Ett sånt här beslut kan från vår sida verkställas snabbt och då kan det mycket väl bli ett sånt beslut. Men vi hoppas att alla inblandade gör allt för att vi ska slippa hamna där. Bara för en stund sedan såg jag ett inlägg från Kumla kommun där de påtalar att “det här kräver extra åtgärder”, och det är jättebra om de förstår det.

En väldigt ovanlig åtgärd

Enligt Jan Kyrk är det svårt att peka ut en speciell avgång och speciell tidpunkt som det är stökigt. Han påtalar att det kan gälla olika tider på dygnet och resande åt olika håll. Hur vanligt är det då att SJ hotar med att sluta stanna tågen vid en station?

- Det är väldigt, väldigt ovanligt. Det händer i stort sett aldrig. Förutom om det gäller underhållsarbete eller dylikt. Men det finns en vägs ändå och när vi känner att vi måste sätta ner foten och inte kan acceptera mer.

Jan Kyrk. Pressbild SJ

Så hur vill ni att man i Kumla ska agera nu?

- Exakt vad som ska göras är svårt för mig att säga. Men vi hoppas att man kan skapa ordning och reda i de centrala delarna av staden. Det kommer förhoppningsvis då även visa sig gällande tågresenärers betendee avslutar Jan Kyrk.

“Vi är alla överens”

Daniel Jansson-Hammargren är kommundirektör i Kumla kommun. Han svarar på hur man från kommunhåll ser på SJ.s utspel.

- Företrädare från Hallsberg och Kumla kommun träffade SJ och polisen för två dagar sedan. Vi diskuterade då aktuellt problem och vi är alla överens om att vi måste kraftsamla tillsammans. Stationen är ett viktigt nav för våra respektive kommuner och det är av störta vikt för kommunen och kommunens medborgare att tågen även fortsättningsvis stannar i Kumla.

- Detta har vi även tydligt deklarerat till SJ. En fortsatt dialog med SJ och polisen kommer ske i närtid utifrån de åtgärder som nu sätts in. Viktigt är även att betona att polisen har en nyckelroll i detta arbete då det rör sig om brottsliga handlingar. Men även vi i kommunen kommer, utöver de åtgärder och aktiviteter som redan pågår, intensifiera vårt arbete för en ökad trygghet.

Vad kommer ni som kommun göra för att tågen ska fortsätta stanna i Kumla?

- Majoriteten skickade tidigare idag ut bifogat pressmeddelande som jag väljer att hänvisa till i denna fråga, avslutar Daniel Jansson-Hammargren.

Annons

Nyheter