28 Maj 2020
Tipsa: 073-094 57 58

"När kommer varslen i Region Örebro län?"

Visserligen är nu regionledningens budget för 2020 antagen av regionfullmäktige, men det finns delar av denna budget som regionledningen inte redovisar konsekvenserna av.

Vi Sverigedemokrater redovisar en budget i balans vilket i och för sig regionledningen också gjorde. På ett direkt påpekande från oss erkände regionstyrelsens ordförande Andreas Svahn att man gör avkall på balanskraven för 2020 och 2021 för att ” använda dessa medel för väldigt angelägna ändamål”. Detta betyder i klartext att man använder prognoserade överskott nu som man hoppades skulle vara ett resultat 2020 och 2021. 

Med hjälp av finansförvaltningen lyckas man ändå visa upp en budget i balans även om den fortfarande innehåller flera för verksamheterna allvarliga frågetecken. Att förlita sig på den globala ekonomin och räkna in att vi haft ett gynnsamt läge på börserna runtom i världen är aningen naivt. När börsen vänder nedåt och räntorna kommer att stiga, står vi inför ett extremt allvarligt ekonomiskt läge de kommande åren, som dessutom visar på att en ekonomisk lågkonjunktur stundar.

I motsats till SD har regionledningen i sin budget inte tagit höjd för kommande löneökningar och prishöjningar. Ett rimligt scenario som följd av detta innebär med stor sannolikhet att regionen kommer att redovisa underskott redan mot slutet av mars månad. Detta kan i grunden bara ge två alternativ, antingen låter man de olika nämnderna ta smällarna för lönekostnadsökningarna vilket kommer att generera stora underskott i de flesta nämnder eller så planeras personaluppsägningar likt de som nu aviserats i Stockholm vid Karolinska sjukhuset, Södersjukhuset och Danderyds sjukhus. Det känns alltså som en trend, att det är med stora personalminskningar regionerna nu försöker få balans i sina ekonomier. 

Är det i ljuset av sådan händelseutveckling vi skall värdera långbänken med att öppna Karlskoga BB? Det kan emellertid vara så, att regionens personalkostym är för stor. Vi Sverigedemokrater angav i vår budget en besparing på den administrativa personalen. Vi redovisade detta såväl i våra budgetskrivningar som i den nyligen genomförda budgetdebatten. Regionledningen har däremot helt mörkat avsikterna med att inte räkna upp lönekostnaderna i sin budget. Lönerörelsen 2020 står således ofinansierad, hur de tänkt sig finansiera detta är de svaret skyldiga.

En rimlig fråga att ställa blir därför: ”Hur ser personalplaneringen ut och när kommer varslen i Region Örebro län?"

Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2019-11-27 15:58
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.