03 August 2020
Tipsa: 073-094 57 58

Kraftig ökning av solel går ändå för sakta

Kommunerna i Örebro län måste öka sina satsningar på solel. Annars nås inte det regionala målet - även om den installerade solcellseffekten i länet ökat med hela 66 procent på ett år.

Uppmaningen till kommunerna att öka sina satsningar på solel kommer från Nina Höijer (S), ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden på Region Örebro län.

Regionens energikontor förklarar läget i ett pressmeddelande:

Under de senaste åren har den installerade effekten solel i länet ökat stadigt med allt fler solcellsanläggningar på både villor, företag och kommunala byggnader. Mellan 2017 och 2018 var ökningen 66 procent.

I Örebro län finns ett mål att den årliga producerade energin från solel ska vara 150 GWh 2030, men trots ökningen är det alltså fortfarande långt kvar. För att uppnå målet krävs att installationstakten ökar med mer än tre gånger.

Måste investera mer

- Vi är glada att det finns stort intresse för solel, men vi ser också att det faktiskt inte räcker och att vi måste ta krafttag. Vi hoppas att såväl privatpersoner, företag och andra aktörer vill investera mer i solel, men vi behöver också större insatser från kommunerna, menar Nina Höijer.

Enligt Ylva Gullberg, solcellsexpert på Energikontoret, finns flera sätt för kommuner att öka mängden solel. Det kan till exempel vara att installera solceller på kommunens egna byggnader och föregå med gott exempel, att anordna aktiviteter för att öka kunskapen om solel hos kommunens företag och invånare, eller sätta upp ett mål för solel i kommunen och göra en strategi för att uppnå målet.

- Om kommunen känner sig osäker på hur det ska gå till får de gärna kontakta oss, säger Ylva Gullberg.

Ingen kuriosa längre

Intresset för solel har ökat bland både privatpersoner och näringslivet och det finns numera många goda exempel på installationer.

- Solceller är inte någon kuriosa för tekniknördar, utan en förnybar och lönsam investering. Det finns inte någon anledning att vänta, säger Ylva Gullberg.

För att få igång kommunens satsningar på solceller underlättar det med beslut från kommunens politiska styre, och Nina Höijer uppmanar nu kommunens politiker att anta utmaningen.

- Investeringarna i solel går fortfarande för långsamt och vi måste öka takten. Vi politiker måste fortsätta att vara modiga och satsa på det vi behöver för att klara omställningen.

Enligt energionkontorets statistik måste kommunerna i Sydnärke tiodubbla sin solcellseffekt för att nå regionmålet till 2030. Kumla med den största befolkningen måste öka ännu mer, från 630 kW 2018 till 11 000 kW. 

Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2019-04-03 21:38
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.