15 August 2020
Tipsa: 073-094 57 58

Så stöttar bolagen sina företagshyresgäster

I Hallsberg stöttar Hallbo krisande företag med halva hyran under några månader. Foto: PrivatI Hallsberg stöttar Hallbo krisande företag med halva hyran under några månader. Foto: Privat

Corona har försatt många företag i chock. Kunder uteblir helt enkelt. Hur stöttar våra kommunala bostadsbolag då? Hallbo sticker ut genom att bjuda på halva hyran i tre månader för drabbade yrkesgrupper.
.

För många företag innebär rädslan för Coronaviruset och de restriktioner som följer i dess spår stora problem. Exempelvis restauranger, taxirörelser och kaféer har tappat stora delar av sina kunder på några dagar. Hur kan de kommunala bostadsbolagen hjälpa sina hyresgäster då? 

Laxåbostäder är beredda

– Vi har redan tidigare rutinen att vi har en dialog med våra företags-hyresgäster. Om de skulle få stora problem, tappad omsättning, sätter vi oss ner och diskuterar vad vi kan göra. Så kommer vi fortsätta jobba, säger Mattias Nordström VD på Laxåhem. 

Än har det dock inte varit aktuellt.

– Nej, vi har inte fått några indikationer från några hyresgäster om problem relaterade till Corona än, men vi inser att det kan komma snabbt, så vi står beredda, säger han. 

Inga problem i Lekeberg

– Vi på Lekebergsbostäder har tämligen få kommersiella lokaler. Mest några runt torget. De är i dag uthyrda till stora, stabila aktörer, Systembolaget och apoteket. De har inte indikerat några omsättningsproblem så här långt, säger Thomas Hjelmqvist på Lekebergsbostäder. 

Halva hyran i tre månader i Hallsberg

Hos hallsbergs bostadsbolag Hallbo, säger Rikard Bergström så här.

– Vi har fått indikationer på stora problem hos vissa hyresgäster. Vi gick ut redan igår med ett avtal som går ut på att vi reducerar hyran med 50 procent de två följande månaderna. På dagens styrelsemöte beslutade vi oss dock för att ta det lite längre.

- Hallbo, bjuder på halva hyran i tre månader för dagligvaruhandel, tjänsteföretag som frisörer, samt caféer och restauranger. Branscher som bank, begravningsväsende och liknande upplever vi inte riktigt borde ha samma problem, det blir en gränsdragning.

Inviduella lösningar i Kumla

På Kumlabostäder säger man så här:

– Vi kommer att, tillsammans med våra hyresgäster, följa utvecklingen av de effekter som Coronaviruset ger för varje enskild individ/företag och tillsammans finna en lösning på uppkommen situation. Anstånd med hyran på grund av tillfälliga betalningsproblem är en del i en sådan diskussion likväl som de insatser som stat och myndigheter erbjuder i denna besvärliga situation. Webbplatsen Verksamt.se har samlat de insatser som kan ges i form av både rådgivning, stöd och finansiering från statens sida, berättar Stefan Ericson, förvaltningschef Kumla Bostäder AB

I Askersunds kommun diskuterar man så här långt inte hyresrabatter eller liknande, skriver Askersunds Bostäder som svar.

Senarelagd fakturering för tillsyn

Men hjälpen till krisande företag behöver ju inte bara handla om hyror. Sydnärkes miljöförvaltning, som servar Askersunds, Laxå och Lekebergs kommuner har tagit beslut om att hjälpa företagen genom att senarelägga fakturering av vissa årsavgifter.

– Avstämning sker med de företag som man tänkt ha planerad tillsyn på och som finansieras av årsavgifterna. Det kan vara olämpligt att besöka dem i detta läge. Överhuvudtaget gör vi en översyn av den planerade tillsynen och vi funderar på att göra om planeringen så att tillsynen påverkar företag så lite som möjligt säger Lars Viitanen, chef på Sydnärkes miljöförvaltning Företag som inte berörs av Covid-19, till exempel vindkraftsparker, faktureras som vanligt.

– Vi är medvetna att detta inte är lösningen på företagens problem men vi hoppas att det kan bidra till att göra företagandet lite lättare säger Harry Lundin, kommunchef i Laxå kommun. De tre kommunerna i har tillsammans kommit fram till denna lösning. Sydnärkes Miljöförvaltning är gemensam för Laxå, Askersund och Lekeberg 

Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2020-03-19 15:57
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.