13 August 2020
Tipsa: 073-094 57 58

Så samarbetar Sydnärkekommunerna

 Siw Lunander, Sara Pettersson och Anna Lundbom Hermansson i direktionen för Sydnärkes utbildningsförbund. Ett av många kommunala samarbeten i Sydnärke. Foto: Henrik Östensson Siw Lunander, Sara Pettersson och Anna Lundbom Hermansson i direktionen för Sydnärkes utbildningsförbund. Ett av många kommunala samarbeten i Sydnärke. Foto: Henrik Östensson

Kommunerna i Sydnärkenytts område samarbetar sedan många år på massor med områden. Men det spretar lite hit och dit. Vissa kommuner samarbetar om vissa saker, andra om annat.

Att hålla kompetens och verksamhet på alla områden en kommun måste ha, kan ibland vara svårt, speciellt för lite mindre kommuner. Samarbete, över kommungränserna, olika kommunförbund. har blivit allt vanligare. Därför kan det hända att man hamnar i Kumla när man vill söka bygglov i Hallsberg, eller i Hallsberg när man vill klaga på sophämtningen i Fjugesta. När Hallsbergs kommun på grund av datavirus får svårt att skicka e-post uttalar sig en IT-expert i Lekeberg.

Säkerställa kompetens

Så här säger Magnus Andersson (S) kommunstyrelsens ordförande i Hallsbergs kommun:

– Oftast handlar dessa om att säkerställa kompetens, inte minst för de mindre kommunerna. Men samarbeten kan även ha en ekonomisk aspekt, då det kan vara svårt att ha all kompetens anställd i egen kommun.

Samarbetena varierar lite i tiden. Ibland hoppar en kommun av ett samarbete, medan en annan hakar på. Ibland ändrar sig förhållanden, exempelvis lagstiftning, så att ett nytt samarbete kan vara nödvändigt. Sopor, renhållning och återvinning är ett område där nya regler ofta kräver nya samarbeten.

Vindkraftverken i Ullaviskogen, Sköllersta, ett samarbete mellan Örebro och Kumla kommuner. Vindkraftverken i Ullaviskogen, Sköllersta, ett samarbete mellan Örebro och Kumla kommuner.
Miljö, sopor och IT

Men vilka är då samarbetena? Vi har listat en del av dem.

Hallsbergs kommun och Kumla kommun samarbetar om plan, bygg- och miljöfrågor. Det gäller exempelvis livsmedelstillsyn, miljöinspektioner eller bygglovsansökningar. Men också när det ska göras nya översiktsplaner eller detaljplaner.

I Askersund, Laxå och Lekebergs kommuner har man gått ännu längre på miljöområdet. Där finns en gemensam förvaltning, Sydnärkes miljöförvaltning, som styrs politiskt av Sydnärkes miljönämnd, också den gemensam för de tre kommunerna.

När det gäller sopor slamtömning, avlopp, vatten och renhållning samverkar Hallsberg, Lekeberg, Askersund och Laxå i Sydnärkes kommunalförbund. Det kommunförbundet styrs av en direktion sammansatt av kommunerna som ingår. Kumla ingår dock inte.

Samarbete med Örebro och Karlskoga

Om soporna samarbetar nämligen Kumla med Örebro och Karlskoga kommuner. Bland annat ägs en biogasfabrik i Karlskoga där man gör biogas av komposterbart hushållsavfall, det som läggs i de bruna soptunnorna. Biogasen används bland annat för att driva Länstrafikens bussar.

När det gäller IT finns en gemensam förvaltning för alla Sydnärkekommuner utom Kumla. Det är en egen förvaltning och där man styrs av en nämnd sammansatt av de ingående kommunerna.
Ett av de större kommunförbunden rent ekonomiskt är SUF, Sydnärkes utbildningsförbund. Kommunerna Hallsberg, Askersund och Laxå driver tillsammans Alléskolan, gymnasiet och vuxenutbildningarna. Kumla och Lekeberg ingår inte. Även SUF styrs av en direktion med representater från de olika kommunerna. Däremot kan man som gymnasielever både i Kumla och Lekeberg välja att gå på gymnasium på Alléskolan.

Brandkåren ett kommunalförbund

Ett annat kommunalförbund är Nerikes Brandkår. Där samverkar Örebro, Kumla, Hallsberg och Lekeberg Laxå, Askersund, Lindesberg Nora och Ljusnarsberg för att tillhandahålla räddningstjänst i alla dessa kommuner.
Örebro flygplats ägs och drivs gemensamt av Region Örebro län Örebro kommun Karlskoga kommun samt Kumla kommun.

Flygplats och vindkraftverk i gemensamma bolag

Kumla Kommun driver ytterligare ett gemensamt bolag med Örebro, Kumbro. I Kumbro driver man och bygger vindkraftverk, innehavet består i dagsläget av 16 vindkraftverk. Kumbro utvecklar också och bygger fibernätverk för snabba dataförbindelser. Det är också via Kumbro Kumla är delägare i biogasfabriken i Karlskoga.

Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2020-07-31 12:01
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.