14 August 2020
Tipsa: 073-094 57 58

Så många Covid-fall har vi haft i Sydnärke

Totalt har 420 fall av Covid-19 konstaterats, alltså diagnostiserats med prov i Sydnärkekommunerna. Då är alla medräknade, alltså även tillfrisknade, flest, inte oväntat i Kumla, men Laxå har flest fall per 1000 invånare. Just nu verkar pandemin vara på väg åt rätt håll, även om myndigheterna inskärper att faran långt ifrån är över.

Totalt har det hunnit bli 2 395 fall i Örebro län. 168 personer har så här långt dött. Pandemin kulminerade för länets del i slutet av april med 74 konstateradee fall på en dag. en sjunde juli konstaterades 14 fall. Antalet fall minskar trots att allt fler nu testas för Covid 19.

Just nu vårdas nio personer på vårdavdelning och tre personer på intensivvårdsavdelning.

Av länets 66 äldreboenden har 29 drabbats av Covid-19. Där är man också på rätt väg med arbetet, enbart på fem äldreboenden finns fortfarande smittan kvar.

Flest i Kumla

Så här fördelar sig antalet diagnostiserade fall av Covid-19 i Sydnärke. Det är viktigt att poängtera att dessa siffror inte säger hur många som tillfrisknat, det vill säga de allra flesta

Kumla 180 totalt, 8,26 per 1 000 invånare.

Hallsberg 85 totalt, 5.32 per 1 000 invånare.

Askersund 69 totalt, 6.05 per 1 000 invånare.

Laxå 54 totalt, 9.51 per 1 000 invånare.

Lekeberg 32 totalt, 3.89 per 1 000 invånare.

Totalt 420 fall. En ökning med 11 sedan förra veckan. En ökning som förmodligen kan härledas till att fler tester nu görs.

Trots att siffrorna nu går åt rätt håll menar myndigheterna att det är viktigt att tänka på social distansering och följa de riktlinjer som finns. Det finns exempel på där en andra våg slagit till. Globalt växer fortfarande pandemin.

Alla fakta hämtade från Region Örebros statistik.

Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2020-07-09 15:43
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.