Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Sydnärkenytt
04 March 2021
Tipsa: 073-094 57 58

Så har pandemilagen följts efter en månad i länet

Den 10 januari 2021 trädde den tillfälliga covid-19-lagen, även kallad pandemilagen i kraft. Länsstyrelsen har som ansvarig tillsynsmyndighet sedan dess genomfört cirka 300 tillsynskontroller på olika platser i Örebro län och kan konstatera att efterlevnaden generellt är mycket god.

Detta fastslås i ett pressutskick under onsdagen.

Den generella bedömningen från Länsstyrelsen är att efterlevnaden av den tillfälliga covid-19-lagen är generellt hög hos verksamhetsutövare i länet. Länsstyrelsen har endast hittat avvikelser i 5 procent av de genomförda tillsynskontrollerna. Avvikelser som Länsstyrelsen har hittat består främst i att det saknas en skylt vid ingången som berättar hur många som får vistas i lokalen.

– Det är glädjande att det är så många verksamhetsutövare som vidtagit de åtgärder som behövs för att följa lagen. De allra flesta av de som har avvikelser har också varit måna om att rätta till bristerna så fort som möjligt, säger Carina Regborn, tillsynssamordnare på Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen fortsätter nu arbetet med tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen och fysiska tillsynsbesök och informationsspridning är fortsatt viktiga grundpelare i tillsynsarbetet. Riktade informationsinsatser blir särskilt viktigt mot verksamheter som det inkommit klagomål mot.

Länsstyrelsen har sedan starten av tillsynsverksamheten genomfört cirka 75 tillsynskontroller i veckan av olika verksamheter runt om i Örebro län. Hittills har tillsynskontroller genomförts på olika platser i länets kommuner och fokus har framförallt legat på att kontrollera verksamheter och lokaler där smittspridning kan förekomma, som exempelvis butiker, gym och padelhallar.

På en tillsynskontroll så tittar Länsstyrelsen bland annat efter om det finns en skylt uppsatt över hur många som får vistas i lokalen, om det finns tillgång till handsprit för besökare och om in- och utpassage har utformats på ett sätt så att trängsel undviks.

Kommentera artikeln
Publicerad: 2021-02-10 15:01
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.