Gå till innehåll
Sydnärke
Ett lasttåg med flera containrar som passerar genom ett höstlandskap med gult lövverk.

Det är förberedelser för att bygga dubbelspåret som nu gör att man måste stänga riksväg 50 tillfälligt nästa helg. Foto: Henrik Östensson

Riksväg 50 delvis stängd
nästa helg – räkna
med trafikstörningar

Publicerad: 4 April 2024 9:19

Helgen vecka 15 kommer det bli en lite bökig helg trafikmässigt i Sydnärke. Enligt Trafikverket har oväntade markförhållanden gjort att man helt enkelt måste gräva av riksväg 50 för att bygga nya avloppsledningar mellan Hallsberg och Östansjö. Riksväg 50 kommer vara helt avstängd i norrgående riktning, medan trafiken söderut kommer kunna passera på en tillfällig grusväg, i 30 kilometer i timmen.

Riksväg 50 är jämte E-20 Sydnärkes mest trafikerade väg.

Klockan 19.00 fredagen den 12 april kommer alltså norrgående trafik stängas från trafikplats Tälle,  avfarten mot Hallsberg och Östansjö. Trafiken kommer ledas om via Östansjö och ut till påfarten till E-20 vid Viby, trafikplats Vallby, nummer 105. Samtidigt leds trafiken från norr och söderut om via en tillfällig grusväg fram till trafikplats Tälle. Enligt Trafikverket ska denna tillfälliga grusväg finnas från infarten till Hallsberg norra industriområde, väg 629 och trafikplats Tälle.

Man kan alltså räkna med avsevärt längre restider och köer.

Trafiken släpps på på riksvägen måndag den 15 april klockan 05.00, alltså innan rusningen börjar.

Ska gräva ner VA-ledningar

Orsaken till det hela är att Trafikverket, för att ge plats åt det nya dubbelspåret mellan Hallsberg och Degerön i Östergötland, måste bygga nya avloppsledningar mellan Östansjö och Hallsberg. Från början var planen att borra under riksväg 50. Men här har det alltså, enligt Trafikverket oväntat, visat sig att markförhållandena under vägen gör att att inte borrning fungerar. Man måste gräva upp vägen, en rätt ovanlig åtgärd på en så pass trafikerad väg.

Själva ledningen ska korsa vägen invid korsningen in mot Hallsbergs norra industriområde, det som ibland kallas Tälle. Det är just på den platsen det blir en tillfällig grusväg, det gäller alltså inte hela sträckan.

Mindre väg också stängd

En mindre väg, den så kallade Harkranketorpsvägen, från riksväg 50, in mot Östansjö, kommer vara stängd under lite längre tid, från den 8 april fram till den 19. Det är bland annat den väg som passerar den gamla svinstationen, i dag bland annat lokaler för Hallsbergs brukshundsklubb.

Nästa år väntar fler trafikomläggningar som kommer påverka trafiken på riksväg 50. Då kommer, Trafikverket, enligt plan, bygga två tillfälliga cirkulationsplatser, en vid korsningen vid Kassmyra/Knottebo och en vid det som i dag är Tälleavfarten. Dessa rondeller kommer troligen finnas kvar ända fram till 2030.

Sedan väntar ett brobygge som också kommer påverka trafiken. Mellan Tälleavfarten och Brändåsen. Brobygget söder om Åsbro, som redan är igång, kommer också påverka trafiken, man planerar en tillfällig, asfalterad förbiledning, öster om vägens sträckning.

Karta som visar trafikinformation med markerade vägavstängningar och omvägar i ett svensktalande område.

Så här har Trafikverket tänkt sig att trafiken ska rulla hellgen den 12-15 april.

Annons

Nyheter