Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Sydnärkenytt
19 October 2021
Tipsa: 073-629 83 19

Rejält torrt och varmt

Kossor känner snabbt av torka. När gräset börjar bli allt torrare kan en fullvuxen ko bälga i sig över 100 liter vatten per dygn. Foto: Henrik ÖstenssonKossor känner snabbt av torka. När gräset börjar bli allt torrare kan en fullvuxen ko bälga i sig över 100 liter vatten per dygn. Foto: Henrik Östensson

Det har varit mycket varmt och torrt under en relativt lång period nu. Det gör att skogsbrandrisken lokalt är mycket stor i Örebro län. Grundvattnet och vattennivåerna i i våra sjöar tar också stryk nu, även om det är en bra bit kvar innan vi får de problem som följde på extremtorkan 2018.

Många har nog noterat att gräsmattorna inte längre växer så mycket och färgen börjar gå mer åt brunt.Det är ett tecken på att även naturen börjar vara rejält torr.

Det är länsstyrelsen som bestämmer om eldningsförbud ska råda. Det råder än så länge inte eldningsförbud i länet. Men lokalt kan det ändå vara direkt olämpligt att elda eller grilla i naturen. De skurar som kommit under sommaren har fördelat sig ojämnt. Det går något slags skiljelinje i nord/sydlig riktning ungefär i höjd med Hällabrottet och Hallsberg. Öster om den har det generellt fallit mindre regn. Där bedömer SMHI brandrisken som hög. De är mycket torrt. Man delar in brandrisken i sex steg. Mycket torrt är den den nästa högsta graderingen, den högsta är extremt torrt. Man bedömer risken för skogsbrand som ”mycket stor” eller ”extremt stor”.

Inte lika torrt västerut

Längre västerut i Sydnärkenytts område gradera SMHI läget som ”Måttligt blött”. Skogsbrandsrisken stor eller måttlig.

När det gäller grundvattnet ser det ungefär lika ut. Lägre nivåer ju längre österut man går. När man talar om grundvatten talar man om små och stora grundvattenmagasin. De små grundvattenmagasinen är ytliga. De finns i porös berggrund och porösa jordarter, som morän. Det är de små grundvattenmagasinen som gör att det är vatten i brunnar. Små vattenmagasin är känsliga för nederbörd. Regnar det fylls de på snabbt. Regnar det inte sjunker nivåerna.

Trots det är fortfarande nivåerna i de små grundvattenmagasinen normala för årstiden i Sydnärkenytts område.

Låga nivåer i stora grundvattenmagasin

Stora grundvattenmagasin innehåller väldigt mycket vatten och reagerar långsamt när det regnar, eller inte regnar. Det tar också lång tid att tömma stora grundvattenmagasin. De finns ofta i sand- och grusavlagringar, rullstensåsar och ibland i porös, sedimentär berggrund. Stora magasin är inte lika vanligt förekommande i Sverige som små grundvattenmagasin, men de är viktiga för den kommunala vattenförsörjningen. Närmare hälften av landets befolkning använder kommunalt grundvatten. I Kumla och Hallsbergs kommun exempelvis tar man man grundvatten ur en grusås, Kumla-åsen. Men man fuskar lite genom att fylla på ordentligt i grusåsen med vatten från Tisaren.

De stora grundvattenmagasinen har lägre nivåer än normalt i Sydnärkenytts område.

Än så länge ser det bra ut vad det gäller kommunernas dricksvattenförsörjning. Det råder inte bevattningsförbud någonstans i Sydnärke. Men bland annat Kumla kommun uppmanar invånarna att vara försiktiga med bevattning.

På Nerikes Brandkårs webbplats uppmanar man till försiktighet med all eldning. Man skriver bland annat att all eldning sker under eget ansvar. SMHI förutspår regn den här veckan.

Fakta från SMHI, SGU och Nerikes Brandkår

Kommentera artikeln
Publicerad: 2021-07-26 9:46
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.