13 July 2020
Tipsa: 073-094 57 58

Rejält blött – men mer regn behövs

Höga flöden. Här vid Svennevadsåns utlopp i Sottern, nedströms Tisaren. Foto: Henrik ÖstenssonHöga flöden. Här vid Svennevadsåns utlopp i Sottern, nedströms Tisaren. Foto: Henrik Östensson

Det har varit en blöt höst – och en blöt vinter så här långt. Sjöar och vattendrag är fyllda till brädden och åkrar vattenfylls. Men fortfarande är inte grundvattnet helt återställt i Sydnärke och Östernärke. Det är de stora grundvattenförråden, på lite större djup, som fortfarande inte är tillbaka på det normala efter torr-åren.

Det har regnat en hel del. På vissa håll är det höga flöden, även om det i Sydnärkenytts område är för tidigt att börja tala om översvämningar. Men både Puttlabäcken i Hallsberg och Kumlaån har bitvis svämmat över. I Askersund är kanalen fylld till brädden. 

Gustav Svensson på Skyllbergs bruk, som har reglerar dammen vid Tisarens utlopp och driver kraftstationen, säger så här.

– Vi var tvungna att sänka nivån i Tisaren 2016, när man skulle sanera vid Åsbro. Det har egentligen tagit fram till i år för att återställa nivåerna. Det har varit flera år av mycket liten nederbörd. Så är det inte längre, nu är det gott om vatten i sjön. Men vi har egentligen bara kunnat köra kraftverket under de tre senaste månaderna, innan dess har det stått under lång tid på grund av brist på vatten.

Släpper förbi så mycket det går

Just nu släpper Skyllberg dock förbi så mycket vatten det bara går vid dammen utanför Skogaholm. Kraftverket snurrar för fullt.

– Speciellt vid Tisarens norra del är stränderna låglänta. Där har det blivit problem nu. Tomter och hus har översvämmats. Det beror egentligen mest på att man byggt för nära stranden. Det är lätt att glömma att det fram tills nyligen var för lite vatten, för låga nivåer. För ett år sedan var dricksvattenförsörjningen ur sjön hotad. Tillflödet till sjön, nederbörden, kan bara vår herre påverka. Att tappa av  sjön däremot, kan vi göra, men det tar tid. Nu har nivån  sjunkit något, men det går rätt sakta när det hela tiden kommer ny nederbörd.

Gustav Svensson menar att det på 50 år blivit allt svårare att reglera vattennivån i sjön.

Gustaf Svensson på Skyllbergs bruk ansvarar för vattenregleringen av Tisaren

– I och med att man dikat skogarna i sjöns avrinningsområde går det mycket fortare för vattnet att nå sjön. Det blir en ketchupeffekt. Låga nivåer under lång tid. När väl nederbörden börjar komma, då går det fort.

Förstår problemen

Svensson menar att han har förståelse för de som har problem med översvämningar i sjöns norra del nu. 

– Det är naturligtvis besvärligt. Men vi har gjort det vi kunnat och har följt den vattendom vi har. Det är lätt att vara efterklok och hävda att vi borde börjat tappa sjön tidigare. Men, det går inte att förutse väder. Det har de senaste åren visat. Vi vill inte tillbaka tillbaka allt för låga nivåer igen. Tiotusentals människor är beroende av att vi kan pumpa dricksvatten från Tisaren, via vår damm.

Fortfarande låga grundvattennivåer

Men trots regnet, blötan och översvämningar säger SGU, statens geologiska undersökningar, som håller koll på vattennivåer och grundvatten, att grundvattennivåerna fortfarande är väl låga.

Nivåerna i de så kallade stora grundvattenmagasinen är fortfarande inte återställda efter torråren. I västra delen av länet är nivåerna under det normala. Men från Askersund via Kumla och och österut, ända ut till östkusten, är nivåerna fortfarande mycket under det normala, rött på SGU:s kartor.  Trots allt regn har det alltså fortfarande inte fyllt på grundvattnet på större djup. Årets regnande är bra, men inte tillräckligt.

Stora grundvattenmagasin ligger djupt och fyller på sakta, men töms också långsamt . Borrade brunnar och stora grundvattentäkter, exempelvis på mindre orter, tar ofta sitt vatten ur de stora grundvattenmagasinen. Vattentäkten i Åsbro är ett sådant exempel. 

De grundare belägna små grundvattenmagasinen är känsliga för torka, men fyller också på fortare. Det är ur dessa grundvattenmagasin privata brunnar tar sitt vatten. Där ser det bättre ut. Nivåerna tillbaka på det normala. Det gör att många fastighetsägare, speciellt utanför tätorterna nu kan andas ut efter flera års oro för sinande brunnar.

Text & bild: Henrik Östensson

Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2019-12-18 8:35
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.