28 Maj 2020
Tipsa: 073-094 57 58

Regionen skjuter upp budgetbeslut

Till följd av den pandemi som drar fram över stora delar av världen väljer regionstyrelsen att skjuta upp arbetet med nästa års verksamhetsplan och budget, meddelas i ett pressutskick på måndagen:

- Vi måste fokusera på det som är av störst betydelse, och i nuläget är det kampen mot pandemin som måste prioriteras. Genom att skjuta upp arbetet med verksamhetsplanen för 2021 ger vi våra medarbetare möjlighet att koncentrera sig på det arbete som nu pågår för fullt samtidigt som vi politiker skapar utrymme för oss själva att fatta de beslut som kommer att krävas, säger Andreas Svahn (S), regionstyrelsens ordförande.

Verksamhetsplan i höst

Det var i juni 2019 som regionfullmäktige fattade beslut om att justera tidsplanen för arbetet med Region Örebro läns verksamhetsplan och budget. Justeringen innebar att nästkommande års verksamhetsplan skulle fattas i juni, istället för som tidigare varit fallet i november. Nu tvingar den pågående pandemin fram en tillfällig återgång till den tidigare ordningen, det vill säga ett höstbeslut.

- Förutsättningarna för att kunna genomföra budgetarbetet enligt den ursprungliga tidplanen har förändrats till följd av den pågående pandemin, och det finns inget annat att göra än att skjuta på beslutet om nästa års verksamhetsplan och budget. Så istället för ett beslut i juni är målet att regionfullmäktige ska kunna fatta beslut om 2021 års verksamhetsplan i november, säger Andreas Svahn.

"Paus i politiska debatten"

Därmed uteblir delar av den politiska debatten under våren, för att ta ny fart efter sommaren.

- Just nu är de politiska skiljaktigheterna av mindre betydelse, och vi arbetar oberoende av partitillhörighet för att hantera den nuvarande krisen på bästa sätt. Men det kommer en tid efter pandemin, och då kan ni vara så säkra på att det blir debatt igen, säger Andreas Svahn i pressmeddelandet

Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2020-03-30 18:09
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.