Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Sydnärkenytt
28 January 2021
Tipsa: 073-094 57 58

Regionens Coronastöd för kultur klart

Pålsboda Folkets hus och park tillhör de som får del av regionens Coronastöd. Foto: Henrik ÖstenssonPålsboda Folkets hus och park tillhör de som får del av regionens Coronastöd. Foto: Henrik Östensson

Det är nu klart vilka av länets kulturskapare och ideella föreningar som beviljas finansiellt stöd från Region Örebro läns kulturnämnd för att klara sig igenom den kris som coronapandemin medför. 48 kulturaktörer får dela på 1,5 miljoner kronor och 23 ideella föreningar delar på 350 000 kronor.

Pengarna har skakats fram ur regionens budget. Stödet fördelas lite olika. En rad enskilda kulturskapare får ett engångstöd på 12 500 var.

Sedan finns ett speciellt stöd för att täcka inkomstbortfall. Stödet kunde sökas av enskilda aktörer, föreningar eller organisationer som driver kulturverksamhet, och som drabbats av vikande intäkter. Maxbeloppet som kunde sökas av en enskild aktör var 75 000 kronor. Det var totalt 30 sökande, till en total summa av 2 600 000 kronor. 21 ansökningar beviljades och fick dela på de 500 000 kronor som Region Örebro län hade att fördela. De föreningar som fick del av stödet i Sydnärkenytts område var följande:

Mullhyttans bygdegård.

Pålsboda folkets hus och park.

Åmmebergs Folkets hus och park.

De enskilda som fått stödet utelämnar vi av integritetsskäl.

Skoindustrimuseet får 150 000

Även regionalt finansierad kultur får stöd. Skoindustrimuseet i Kumla får 150 000.

Sedan beviljas ett antal ideella föreningar ett stöd på 15 200 kronor per förening i ett engångsbelopp. De som fått dessa pengar i vårt område är:

Friluftsfrämjandet Region Öst.

Föreningen HjärtLung Örebro län.

Medborgarskolan Värmland-Örebro län.

Nattvandrarna Kumla.

Svea kvinnojour i Kumla med omnejd.

Somaliska kulturföreningen i Kumla.

Artikeln har uppdaterats

Kommentera artikeln
Publicerad: 2020-07-10 9:44
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.