Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Sydnärkenytt
27 January 2021
Tipsa: 073-094 57 58

Skört läge för smittspridningen

Vaccineringen mot covid-19 har påbörjats men ännu gäller det att hålla hårt på regler och restriktioner. Illustration: pearson0612Vaccineringen mot covid-19 har påbörjats men ännu gäller det att hålla hårt på regler och restriktioner. Illustration: pearson0612

Just nu ligger smittspridningen i Örebro län kvar på en platå med cirka 800 positiva fall varje vecka. Men Jonas Claesson, hälso- och sjukvårdsdirektör, konstaterar att läget ändock är skört och uppmanar alla att följa råd och rekommendationer, det meddelar Region Örebro län i ett pressmeddelande som skickades ut under tisdagen 29 december.

Samtidigt har de första invånarna i länet blivit vaccinerade. Vaccinationen ägde rum den 27 december och detta tack vare den extra leverans om cirka 200 vaccindoser som ankom under annandag jul.

Vaccinationerna skedde på fem särskilda boenden i Örebro kommun och nu väntar regionen på ytterligare en leverans vaccin. Den beräknas anlända inom de närmaste veckorna och då enligt den fördelningsplan av vaccin som gjorts upp för Sverige.

Följer en prioritetsordning

Regionen påpekar i pressmeddelandet att de följer Folkhälsomyndighetens prioritetsordning när det gäller vaccineringen, vilket innebär att personer på särskilda boenden för äldre och de som har hemtjänst står först på tur. Därefter kommer personal inom äldreomsorgen och hälso- och sjukvården, samt anhöriga till personer med hemtjänst, att få vaccinet.

Näst på tur i prioritetsordningen står personer över 70 år och personer som tillhör andra riskgrupper. Så fort vaccinleveranserna tillåter i januari kommer regionen att öppna sina vaccinationsmottagningar dör tidbokning via 1177.e eller per telefon. Det kommer då att bli möjligt för denna grupp att vaccinera sig

Inger Nordin Olsson regional vaccinationssamordnare covid-19. Foto: Region Örebro län Inger Nordin Olsson regional vaccinationssamordnare covid-19. Foto: Region Örebro län
En kort framförhållning

– Just nu hör många av sig med frågor om vaccinationer och besked utlovas så snart det går. Vi vet att det finns en förväntan, men framförhållningen gällande leveranserna är oerhört kort och vi gör allt vi kan, säger Inger Nordin Olsson, regional vaccinationssamordnare i covid-19.

– Vi kan försäkra att vi så snart det är möjligt kommer att gå ut med information om när mottagningarna öppnar och om och när det blir möjligt att boka tider.

Positiva fall på platå

Region Örebro län konstaterar att personer som provtagit sig för covid-19 var något lägre den senaste veckan. Men det totala antalet positiva fall ligger på fortsatt samma nivå, cirka 800 fall.

– Vår bedömning är att det är ett relativt oförändrat läge och att vi fortfarande befinner oss på en platå. Att något färre har provtagit sig tror vi beror långhelger och ledigheter, säger Anja Rosdahl, biträdande smittskyddsläkare.

Familj och arbetsplats boven

Det är främst inom familjen och på arbetsplatsen som smittspridningen sker. En viss smittspridning förekommer också i samband med sociala sammankomster mellan individer som inte tillhör samma hushåll.

– Vi uppmanar regionens invånare att fira in det nya året i ”sin egen bubbla”, det vill säga i första hand med sina hushållskontakter eller personer som man träffar regelbundet. Firande med personer utanför den ”egna bubblan” bör helst ske utomhus och med god fysisk distans. Man bör avstå nyårsfirande utanför hemmet om man har minsta symtom.

– Tänk också på att stora mängder alkohol påverkar omdömet och att en ursprunglig avsikt att hålla distans och följa rekommendationerna kan svikta, säger Anja Rosdahl.

Anja Rosdahl är biträdande smittskyddsläkare. Foto: Region Örebro län Anja Rosdahl är biträdande smittskyddsläkare. Foto: Region Örebro län
Vädjar om följsamhet

I nuläget vårdas 35 patienter med covid-19 på vårdavdelningar på något av länets tre sjukhus. 30 av dessa patienter vårdas på Universitetssjukhuset Örebro, tre på Karlskoga lasarett och två på Lindesbergs lasarett. Ytterligare sju patienter får intensivvård i regionen. En av dessa patienter är hemmahörande i en annan region.

– Jämfört med övriga regioner i Sverige har belastningen av covid-19 på vården i Region Örebro län, de senaste veckorna, varit något lägre är snittbelastningen i landet. Men läget är skört då det fortfarande finns en betydande smittspridning i samhället, säger Jonas Claesson, hälso- och sjukvårdsdirektör.

– Belastningen de närmaste veckorna kommer nu vara helt beroende av följsamheten till de råd och rekommendationer som Folkhälsomyndigheten och regeringen beslutat om. (SW)

Kommentera artikeln
Publicerad: 2020-12-29 11:53
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.