Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Sydnärkenytt
04 March 2021
Tipsa: 073-094 57 58

Regionen organiserar
om primärvården

Vårdcentralerna ska organiseras om för att få bukt med de problem som finns. På bilden Hallsbergs vårdcentral. ArkivbildVårdcentralerna ska organiseras om för att få bukt med de problem som finns. På bilden Hallsbergs vårdcentral. Arkivbild

Primärvården, alltså våra vårdcentraler, kommer omorganiseras. Det kommer påverka vårdcentralerna i Sydnärke. Med bland annat en något mer platt organisation och mer samarbete mellan vårdcentraler vill man komma tillrätta med de problem primärvården har, inte minst i Sydnärke. ”Nära vård” kallar man det hela.

Bakgrunden till omorganisationen är att den politiska ledningen för regionen vill se en sammanhållen och mer jämlik primärvård för befolkningen i vårt län. Det finns nämligen rätt stora skillnader över länet. Både vårdcentralerna i Hallsberg och Askersund tillhör de vårdcentraler där det inte fungerar så bra.

– Det handlar bland annat tillgänglighet, att patienter som ringer under perioder upplever att man inte kommer fram. Det har blivit bättre, men på flera vårdcentraler har vi fortfarande problem, säger Lena Adolfsson, ansvarig för omorganisationen på region Örebro län.

– En stor, helt avgörande fråga, som också är nyckeln till många andra problem, är svårigheterna att bemanna primärvården. Brist på läkare och brist på sköterskor minskar tillgängligheten, gör det svårare att få kontinuitet för patienterna.

Onda cirklar

Personalbristen skapa onda cirklar. För få läkare gör att sköterskor måste göra annat och kan därmed inte svara i telefon. För få läkare, ger färre tillgängliga tider. Allt större andel stafettläkare gör att folk inte upplever kontinuitet och hör därför av sig oftare, vilken än mer ökar belastningen på de som ska svara i telefon.

– För få fast anställda läkare gör sedan att vi inte kan ta emot AT-läkare, eftersom det inte finns någon som kan handleda dem. De här onda cirklarna måste brytas, säger Lena Adolfsson.

Gör vården mer attraktiv

– Ett sätt att lösa det här är att helt enkelt göra primärvården mer attraktiv att jobba i. Vi ska nå dit på flera sätt. Det samarbete som finns mellan vårdcentralerna i Sydnärke i dag kommer förstärkas och fördjupas. Det gäller Hallsberg, Askersund, Kumla, Laxå och faktiskt också Odensbacken. Odensbacken ska som exempel kunna svara i telefon när man inte kan i Hallsberg och tvärt om. Ett större team, med fler arbetsplatser som samverkar, hjälps åt, delar ansvar, ska göra våra vårdcentraler mer attraktiva som arbetsplatser, fortsätter Adolfsson.

Det kommer fler förändringar för att nå det här.

Fler chefer nära vården – färre högre upp

– Bland annat ska organisationen för chefer ändras. Det blir färre chefer på hög, övergripande nivå, större verksamhetsområden, men lite fler på patientnära nivå. Det är också ett sätt att göra det mer attraktivt att jobba, få en bättre överblick. I dag kan det skilja mycket, vara rätt ojämlikt.. En chef på en vårdcentral kan ansvara för 60-70 anställda, eller bara 15-20.

Lena Adolfsson menar att tillgängligheten har förbättrats, men att det finns mycket att göra.

– Det låter kanske inte så illa om jag säger att 87 procent av alla som ringer till en vårdcentral besvaras. Men för de som inte kommer fram innebär det oro, irration och svårigheter.

Kommer ta tid

Lena Adolfsson poängterar dock att det inte kommer bli snabba förändringar.

– Det här är beslut som fattades vid årsskiftet. Vi är inne i vad vi kallar en interimsfas. Vi ska skaffa överblick och se vilka förändringar som ska göras. I september ska vi klara att fatta beslut om hur organisationen ska se ut. Ett förbättrat samarbete med den kommunala sjukvården är en annan av ingredienserna i förändringsarbetet.

Bakom det hela ligger en rätt stor organisatorisk förändring av hur region Örebro län arbetar. Nio verksamhetsområden blev vid årsskiftet fyra. I ett av dem, nära vård, samsas det som tidigare var tre närsjukvårdsområden i länet, där primärvården funnits tidigare.

Kommentera artikeln
Publicerad: 2021-02-18 10:01
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.