Gå till innehåll
Sydnärke

Region Örebro län säljer för 154 miljoner kr

Publicerad: 13 February 2024 12:39

Region Örebro län säljer sina fastigheter på Eklundavägen till Örebro kommun. Region Örebro län och Örebro kommun har gjort varsin marknadsvärdering av fastigheterna och därefter kommit överens om ett pris på 154 miljoner kronor.

Affären bekräftas via ett pressutskick från Region Örebro län. Vid årsskiftet 2024/25 flyttar delar av Region Örebro läns administration in i nya lokaler på Klostergatan i Örebro.

- I takt med att vår administration minskar samtidigt som vi förändrar våra arbetssätt behöver vi ha en annan typ av lokaler fördelade över en mindre yta än vad vi har i dag, säger Andreas Svahn (S), regionstyrelsens ordförande.

Eftersom lokalerna på Eklundavägen inte heller passar till någon av Region Örebro läns övriga verksamheter kommer de att säljas till Örebro kommun.

- Örebro kommun har under en längre tid uttryckt en vilja om att köpa de aktuella fastigheterna och för vår del känns det rimligt att det är just kommunen som har rådighet över ett så pass centralt och attraktivt läge. Det är stora ytor som kan användas för att göra något bra för Örebros framtida utveckling, säger Andreas Svahn.

Vidare står att läsa i pressutskicket:

Förutom att Region Örebro län genom försäljningen bidrar till kommunens och länets utveckling så ger inkomsterna från försäljningen en möjlighet att genomföra nödvändiga investeringar i regionens kärnverksamheter så som hälso- och sjukvård, tandvård och regional utveckling. Enligt aktuell tidsplan för ärendet ska fastighetsförsäljningen upp för beslut i region- respektive kommunfullmäktige senare i vår.

Det ekonomiska läget för Region Örebro län är mycket allvarligt. De två största orsakerna är minskade statsbidrag och hög inflation. Inflationen påverkar i princip alla kostnader. Region Örebro län noterade ett underskott för 2023 på hela 909 miljoner kronor. För att få en ekonomi i balans genomför nu Region Örebro län flera olika åtgärder som ska ge besparingar på totalt 628 miljoner kronor för år 2024. 

Annons

Nyheter