15 August 2020
Tipsa: 073-094 57 58

Kortade kötider ger miljonutdelning

Fler patienter får träffa läkare och som bonus får Region Örebro Län minst 60 miljoner som prestationsersättning från den nationella satsningen kömiljarden, detta meddelades under måndagen.

Det är resultatet av Region Örebro läns arbete med att öka tillgängligheten inom specialistsjukvården som ligger bakom det stora tillskottet, skriver man i ett pressutskick strax efter kl 13.

Kortade tider mest

I september och oktober i år var Region Örebro län den region i landet som kortade väntetiderna mest. Under september fick 1 750 fler patienter ett första besök inom specialistsjukvården och 1 400 fler sitt återbesök, jämfört med samma månad förra året. I oktober fick 300 fler ett första besök hos specialistläkare jämfört med tidigare år.

- Det är verkligen glädjande att vi kan hjälpa så många patienter. Det har stor betydelse för den som väntar på ett läkarbesök. Personalen inom hälso- och sjukvården har gjort ett fantastiskt jobb, säger Payam Ceghafi, ställföreträdande områdeschef och verksamhetschef vid plastik- och käkkirurgiska kliniken, Region Örebro län.

Bakom de kortade väntetiderna ligger ett stort arbete. Område opererande och onkologi, som står för 60 procent av nybesöken inom specialistsjukvården i Region Örebro län, har jobbat målmedvetet.

Utvecklat mer strukturerat arbetssätt

- Vi har utvecklat ett mer strukturerat arbetssätt och verktyg för att ha ordning och reda. Det gäller ledning och styrning, såväl som uppföljning, analys och åtgärder. Det är glädjande att se att arbetet ger resultat i form av att vi kan hjälpa fler patienter, säger Payam Ceghafi.

Tillgängligheten har hög prioritet inom hälso- och sjukvården i Region Örebro län. Man arbetar med frågan kontinuerligt. Under hösten har arbetet fått förnyad kraft i och med den nationella satsningen kömiljarden.

Kömiljarden syftar till att förbättra tillgängligheten för nybesök och operation inom specialistsjukvården.

- Sammanlagt kommer Region Örebro län att få minst 54 miljoner kronor. Pengarna är prestationsbaserade och ges i förhållande till hur mycket man har ökat tillgängligheten. Detta är utöver de 9,4 miljoner, pengar som fördelas jämt mellan regionerna beräknat på antalet invånare, säger Payam Ceghafi.

Fakta/kömiljarden:

Sveriges kommuner och regioner, SKR och staten träffade en överenskommelse om att under 2019 införa en ny uppdaterad kömiljard. Målet med överenskommelsen är att åstadkomma förnyad kraft i arbetet med att förbättra tillgängligheten samt att utveckla uppföljningen av väntetider till att ge en mera komplett bild av tillgängligheten i vården.
Överenskommelsen för 2019 omfattar totalt 1 610 miljoner kronor. Av de totala medlen är 1 600 miljoner kronor avsedda som stimulansmedel till regionerna. Av dessa fördelas 1 280 miljoner kronor enligt en prestationsmodell och 320 miljoner kronor i relation till befolkningsmängden i respektive region.
För att ta del av prestationsmedlen (1 280 miljoner kronor) ska regionerna kunna påvisa en förbättring av andelen väntande inom 90 dagar för september, oktober och november 2019 jämfört med samma månader 2018, eller kunna visa att andelen som väntat högst 60 dagar uppgår till minst 71 procent.

Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2019-12-17 13:33
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.