25 Maj 2020
Tipsa: 073-094 57 58

Åbytorp kämpar vidare för ändrat vägansvar

De vill att Kumla kommun tar över vägansvaret i Åbytorp. På bilden några av medlemmarna i vägföreningen; Alf Bäck, Robert Jacobsson, Karl-Gunnar Gunnarsson och Tomas Gustavsson. Foto: LG MånzonDe vill att Kumla kommun tar över vägansvaret i Åbytorp. På bilden några av medlemmarna i vägföreningen; Alf Bäck, Robert Jacobsson, Karl-Gunnar Gunnarsson och Tomas Gustavsson. Foto: LG Månzon

Vägföreningen i Åbytorp vill att Kumla kommun tar över ansvaret för vägarna i samhället. En namninsamling har gjorts och den ska nu överlämnas till politikerna.

- 400 personer har skrivit på listorna, det är i princip alla vuxna i Åbytorp som vill att kommunen tar över det här, säger Robert Jacobsson, en av medlemmarna.

Men hittills har det blivit blankt nej.

- Vi har försökt få till ett öppet möte med samhällsbyggnadsnämnden för att diskutera, men inte fått någon respons. Så nu går vi ett snäpp högre upp – och bjuder in kommunstyrelsen där vi samtidigt kan överlämna listorna med alla namn, säger Anders Friberg, i vägföreningen.

Sänk bidrag

Kärnfrågan är att vägföreningen fått rejält minskade kommunala bidrag, samtidigt som de ska utföra skötseln av vägarna på samma sätt som tidigare med drift, snöröjning, vägbeläggningar och liknande.

- Förra året fick vägföreningen 24 000 kronor i bidrag. Det ska jämföras med 2017, då bidraget var 107 000 kronor, säger Tomas Gustavsson, ordförande för föreningen.

Ett statligt bidrag delas fortfarande ut med 34 500 kronor årligen. Men sammantaget räcker inte bidragen, anser föreningen.

Straffbeskattas

- Vi var då tvungna att ta ett beslut på årsmötet och höja den årliga medlemsavgiften, från 1 200 kronor till 2 100 kronor, säger Tomas.

Höjningen berodde på en kombination av sänkta kommunala bidrag och framtida underhåll som behöver göras.

Många medlemmar reagerade och ställde krav på att kommunen tar över skötseln för gatorna.

- Man kan ju säga att vi i Åbytorp fått en straffbeskattning – något som inte de som bor i Kumla tätort har, förklarar föreningen.

 Stor uppslutning

Frågan om vägskötseln engagerar stort.

- Jag har bott här i 50 år. Aldrig tidigare har det varit ett sådant stort gemensamt engagemang, och det här ligger ju verkligen i medlemmarnas intresse, säger Robert Jacobsson.

- Vägarna och dess skötsel borde vila på kommunens ansvar, säger Robert vidare. De har ju personal, maskiner och kunskaper. Säg att det ska till en ny beläggning av en lång gata på 1 kilometer – det handlar ju om en miljon i investering. Ska en sådan fråga ligga på en styrelse i en vägförening, frågar han.

Behandlas lika

Inom vägföreningen undrar man om inte likställighetsprincipen i kommunallagen gäller för Åbytorp.

- Att alla ska behandlas lika. I det här fallet tycker vi inte det.  Varför ska vi betala mer skatt jämfört med de som bor i centralorten – för i och med att bidragen minskar måste vi alla betala mer i medlemsavgift. Det blir ju som en straffbeskattning.

Vägföreningen hade hoppats och trott att samhällsbyggnadsnämnden skulle komma till ett möte för att diskutera frågan.

- Vi vill även även veta hur gränsdragningen är; vad som gäller för att kommunen ska ta över ansvaret för vägarna. Hur det kan komma sig att till exempel Hällabrottet ingår i kommunens ansvar men inte Åbytorp. Ska det vara stadsplanerat? Åbytorp är till stora delar stadsplanerat, och nu när kommunen har stora planer på att expandera, då följer ju gator och vägar med i den expansionen. Allt runt omkring ska funka, säger Anders Friberg.

Missnöje

Åbytorpsborna sticker inte under stol med att de är missnöjda med hur politikerna agerat, eller som de säger, ”tystnaden från politikerna”.

- Borde inte politikerna vara lyhörda för det väljarna vill, säger Anders Friberg.
- Inför valet vart fjärde år är man ute och mässar, men det är helt annat däremellan, tycker Robert Jacobsson.

Sydnärkenytt har sökt samhällsbyggnadsnämndens ordförande för en kommentar, men utan framgång.

Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2019-11-06 13:09
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.