03 Juni 2020
Tipsa: 073-094 57 58

PRO: "Inga pensionspengar i fossilindustrin"

Har isbjörnarna och vi pensionärer något gemensamt? JA! Vi drabbas bägge av klimatförändringarna.

Ett av de mer akuta hoten mot miljön är den globala uppvärmningen och för att hejda klimatförändringarna måste utsläppen av växthusgaser minska. En stor källa till koldioxidutsläpp är användningen av fossil energi: olja, gas och kol.

För att snabba på omställningen mot förnybara energikällor är ett medel att sluta investera i fossilindustrin. PRO anser att tillgångarna i AP-fonderna, som alla nuvarande och framtida pensionärer äger gemensamt, ska investeras på ett sådant sätt att det gynnar både dagens och morgondagens pensionärer, d.v.s. att kapitalet ger så god avkastning som möjligt.

Samtidigt ska vi vara med och ta ett gemensamt ansvar för den globala utvecklingen och försöka minska användningen av fossila bränslen eftersom det är en fråga om överlevnad.

AP-fonderna måste därför få nya direktiv, som innebär att allt ägande i fossilindustrin upphör. Alla dessa tillgångar ska säljas. Det som kallas för att divestera. Inga fler investeringar ska göras i branschen.

På kort sikt kan det dock innebära att avkastningen på buffertkapitalet blir något lägre, men på lång sikt har investeringar som tar hänsyn till både människor och miljö en möjlighet att utvecklas på ett bättre sätt än investeringar, som inte tar dessa hänsyn. Fossila bränslen har t.ex. inte direkt framtiden för sig, även om det på kort sikt kan finnas möjligheter att få hög avkastning på investeringar i fossilindustrin.

En del kritiker hävdar att det är bättre att AP-fonderna behåller sina investeringar även i dåliga företag och branscher för att som ägare kunna påverka inifrån. Det kan möjligen vara sant när det går att göra förbättringar i verksamheten. Till exempel att stärka mänskliga rättigheter eller förändra produktionsmetoder till dem som är mer miljövänliga. Det synsättet är svårt att ha på fossilindustrin. Enda sättet att undvika att olja, gas, kol och annan fossil energi fortsätter att påverka klimatet är att verksamheten upphör. Detta är inte särskilt ansvarsfullt att driva för AP-fonderna eftersom det innebär att investeringarna blir värdelösa. Det strider mot huvudmålet för AP-fonderna att försöka få så hög långsiktig avkastning på pensionskapitalet som möjligt.

Allt fler stora ägare väljer att sluta att investera i olja, gas och kol. Det gäller inte bara många pensionsfonder, till exempel den norska oljefonden som är världens största pensionsfond. Så gör också flera svenska och utländska städer; Örebro, Uppsala, Stockholm, Köpenhamn, London och New York. Irland blev förra året första land att fatta beslut om att divestera, att sälja alla tillgångar, i fossilindustrin.

Självklart hör även vi i PRO till de organisationer som inte längre investerar våra tillgångar i produktion eller distribution av fossila bränslen. Över 1 000 institutioner och 58 000 individer har avyttrat tillgångar värda 80 biljoner kronor som ett led i divesteringsrörelsen. Nu borde våra svenska pensionsfonder agera.

PRO kräver därför att AP-fonderna måste få nya placeringsregler, som gör att alla tillgångar i fossilindustrin säljs eller divesteras, och givetvis stoppar nya investeringar av våra gemensamma pensionspengar i den branschen.

Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2019-05-27 18:24
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.