29 Maj 2020
Tipsa: 073-094 57 58

"Äldre behöver lagskydd för sina behov"

På tisdagen presenterade regeringen och deras samarbetspartier ett äldreomsorgslyft på 2,7 miljarder kronor i år till vård och äldreomsorg. PRO välkomnar satsningen och tycker att det också behövs ett särskilt lagskydd för att äldre ska få sina behov tillgodosedda.

- Att ta hand om äldre är inget enkelt jobb. PRO har under en lång tid krävt en utbildningssatsning för äldreomsorgen. Vi tycker att det är bra att regeringen möjliggör för fler att få betald utbildning på arbetstid, säger PRO:s ordförande Christina Tallberg i ett pressmeddelande:

Personer över 70 år är den grupp som drabbats hårdast av covid-19. Bland de som hade avlidit i sjukdomen fram till den 28 april var 90 procent 70 år eller äldre. Av dessa avled 50 procent på ett äldreboende medan 26 procent hade hemtjänst, enligt Socialstyrelsen.

"Brutal blottläggning"

- Under coronakrisen har de strukturella bristerna i äldreomsorgen blottlagts på ett brutalt sätt. Här har kommunerna, som är ytterst ansvariga för äldreomsorgen brustit. På lite längre sikt måste kommunerna investera mer i äldreomsorgen. Det är tydligt att nedskärningarna har gått för långt, säger Christina Tallberg.

Just nu pågår många utredningar om äldreomsorgens framtid. De handlar bland annat om socialtjänstlagens utformning och en fast omsorgskontakt för de äldre.

- PRO menar att det behövs ett särskilt lagskydd för att äldre ska få sina behov tillgodosedda. Omsorgen ska utgå ifrån äldres behov och de äldre måste också ha ett inflytande över hur omsorgen ska ges, säger Christina Tallberg.

Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2020-05-12 19:52
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.