25 Maj 2020
Tipsa: 073-094 57 58

PRO säger stopp och kräver förbättringar

PRO, Pensionärernas riksorganisation, är en av Sveriges största folkrörelser med cirka 330 000 medlemmar i 1 250 lokalföreningar. I Örebro län är vi cirka 12 000 medlemmar i 55 föreningar. En av PRO:s viktigaste uppdrag är att påverka i viktiga samhällsfrågor för dem som är pensionärer.

Tillsammans verkar PRO för ett demokratiskt samhälle där medborgarna ska ha ekonomisk trygghet, god livsmiljö med ett gott boende, bra vård och omsorg, jämlikhet och jämställdhet. PRO engagerar sig också i konsumentupplysning såsom kost och hälsa samt försäkringsfrågor.

Att erbjuda gemenskap och trivsel är en stor och viktig del av PRO:s verksamhet och bidrar till att minska ensamhet och ge en ökad livskvalitet. Några av de aktiviteter vi bedriver är friskvård i olika former, exempelvis promenader, boule, boccia, bowling, fiske och cykling. Vi förkovrar oss i studiecirklar, sjunger i kör, reser och erbjuder olika kurser och utbildningar.

De socialpolitiska frågorna är prioriterade i det påverkansarbete som PRO bedriver. PRO:s lokala deltagande i de kommunala- och regionala pensionärsråden är mycket viktigt för att kunna föra fram våra krav på förbättringar i kommunerna och regionen.

Till riksdag och regering säger vi STOPP! PRO vill ha:

• högre pensioner för framför allt kvinnor med låga pensioner
• ny pensionsutredning för kommande generationer
• bostadstillägg anpassade till marknadshyror
• lika skatt för pension som för lön
• möjlighet till kontanthantering på bankerna.

Till region/landsting säger vi STOPP! PRO vill ha:

• en tillgänglig och kostnadsneutral sjuk- och tandvård. Tandvården ska vara en del av den kroppsliga vården.
• högkostnadsskydd även för tandvård som det är för annan hälso- och sjukvård.
• kortade väntetider till vårdcentraler och allmän sjukvård
• äldrevårdscentraler i hela länet
• förbättringar av läkemedelskontroll och läkemedelsgenomgångar
• begränsningar av vinster till privata utförare i sjukvården
• nolltaxa och förbättringar av tillgänglighet i kollektivtrafiken samt tillgång till toaletter på landsbygdsbussar som kör längre sträckor.

Till kommunerna säger vi STOPP! PRO vill ha:

• hemtjänst och omsorg i kommunens regi och inte utlagd på enskilda företag
• bra planering av vård- och omsorgsboende för nuvarande och framtida behov
• information och medverkan i det kommunala arbetet med insatser för pensionärer.

Vi är många medlemmar i PRO som vill ha och som arbetar för förbättringar för Sveriges pensionär. Ju fler vi är finns det hopp när vi tillsammans säger STOPP!

Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2019-05-15 15:51
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.