15 August 2020
Tipsa: 073-094 57 58

Trångt för kultur på landsbygden

Teamet bakom filmen Teamet bakom filmen "Lantisar" på röda mattan i Sjöängen. Inspelad i Sydnärke är filmen ett exempel på kultur från landsbygden där storstäder annars dominerar. Foto Alf Anneborg

En av lördagens många programpunkter under landsbygdsfestivalen på Sjöängen, var ett panelsamtal mellan författaren och debattören Po Tidholm och poeten Bengt Berg, båda landsortsbor. Moderator var Tjia Torpe, tidigare kulturborgaråd i Stockholm.

Samtalet kom delvis att handla om vad vi menar när vi använder begreppet kultur. Med kultur i ordets vidaste mening avser man egentligen allt som människor gör: Planterar en rabatt, bakar ett bröd, bygger en EPA-traktor och mycket annat.

Festivalens kulturbegrepp är inte lika omfattande. Den bygger på det som man brukar kalla ”De sköna konsterna” Alltså litteratur, musik, teater, film, konst och dans.

Bengt och Po var överens om att kulturen sitter trångt på landsbygden. Särskilt gäller det i glesbygdsområdena. 

Po Tidholm från Arbrå, Bengt Berg från Torsby och Tjia Torpe från Stockholms Söder diskuterade om centrum, periferi och kulturens villkor.
Stockholm dominerar

Det finns flera förklaringar. Dels innebär avfolkningen i glesbygdskommunerna att de kulturintresserade blir allt färre. Det gäller läkare, lärare, tjänstemän och andra liknande grupper. De som man, åtminstone förr, kallade medelklassen.

En annan förklaring handlar om begreppen centrum och periferi, där Stockholm står för centrum i vårt land och periferin finns på landsbygden, framför allt i de glesast befolkade delarna av landet.

Enligt Po Tidholm bor och verkar 75 procent av de som skapar kultur i Stockholm. Alltså, författare, kostnärer, skådespelare, musiker med flera. Därför måsta man åka till Stockholm eller någon av de andra storstäderna om man vill ta del av det bästa kulturutbytet.

Samma sak gäller i landets olika regioner. Bengt Berg, som lever och verkar i Torsby i norra Värmland, konstaterar att det är långt till Karlstad, Värmlands, kulturhuvudstad och att det förstås påverkar kulturutbudet i Torsby.

Tunnare föreningsliv

Ytterligare en förklaring är att det blir allt svårare att rekrytera ideella krafter till föreningar som bevarar och utvecklar kulturen på landsbygden. Det kan gälla föreläsnngsföreningar, hembygdsföreningar och liknande.

Ett par timmar senare var det urpremiär för filmen ”Lantisar” som delvis berör samma problem som i panelsamtalet, men själva filminspelningsarbetet i sig är ett fint exempel på just kulturarbete på landsbygden eftersom så många i bygden har varit engagerade som frivilliga i arbetet med och omkring filmen.

Filmen är inspelad i Stockholm, Närkesberg, Askersund och Lerbäck och är väl värd att se

Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2019-09-01 14:05
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.