27 Maj 2020
Tipsa: 073-094 57 58

Pengar omfördelade till länets kulturliv

Coronapandemin slår hårt mot länets kulturaktörer och civilsamhälle, och nu har kulturnämnden fattat beslut om att gå in med stödåtgärder genom omfördelning av 1 350 000 kronor och ändrade riktlinjer. Detta meddelar Region Örebro Län i ett pressutskick.

- I krisens spår är det många evenemang och verksamheter som skjuts upp alternativt ställs in, och nu måste vi agera för att rädda länets kulturella infrastruktur. I det här läget handlar det om åtta olika stöd- och åtgärdspaket, säger Torbjörn Ahlin (C), ordförande i kulturnämnden.

Mottagarna av det stöd som Region Örebro län nu garanterar ryms alla inom den kulturella sfären, men är av skilda slag.

De åtta stödpaketen, vars innehåll ryms inom kulturnämndens antagna budget, kan i korthet kategoriseras enligt följande:

Studieförbund, mottagare av dans- och filmstöd, mottagare av utvecklingsmedel kultur, aktörer inom kultursamverkansmodellen och som får regionala verksamhetsmedel kultur, professionella kulturskapare och kulturella kreativa näringar, sociala innovationer och Partnerskapet för sociala innovationer, föreningar, organisationer och studieförbund som får föreningsbidrag samt mottagare av Ung peng-stipendium.

Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2020-05-14 12:05
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.