Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Sydnärkenytt
26 March 2023
Tipsa: 073-629 83 19

Orosmolnen hopar sig för företagen

Vy från ett av Sydnärkes företag. Företagen ser mer dystert på den närmaste framtiden. Bilden är dock inte kopplad till artikelns innehåll. Foto: Alf AnneborgVy från ett av Sydnärkes företag. Företagen ser mer dystert på den närmaste framtiden. Bilden är dock inte kopplad till artikelns innehåll. Foto: Alf Anneborg

Igår var Svenskt näringslivs chefsekonom, Sven Olov Daunfeldt på besök i Örebro. Han presenterade en konjunkturprognos baserad på hur företagarna ser på läget. Örebro län sticker ut. En fjärdedel av företagen i länet tror man kan komma att behöva varsla det närmaste året. Daunfeldt hävdade att en del handlar om psykologi.

– Att länets företagare ser mer dystert på framtiden än genomsnittet tror jag bland annat kommer av att man, ända fram tills nyligen snarare sett mer positivt på läget än kollegor i andra delar av landet. Företagen i länet och arbetsmarknaden klarade sig ju bättre än landet i stort under pandemin, säger Karl Hulterström, regionchef på Svenskt näringsliv, som fördjupat sig i prognosen.

Bortsett från under den så kallade finanskrisen och pandemins inledning 2020 var det mycket länge sedan länets företagare såg så dyster på framtiden. 

– Det handlar till största delen om ökade kostnader. Energin, drivmedelskostnader ökade räntekostnader, ja, i stort sett allt har blivit dyrare. Det blir också, som sagt,  en fråga om psykologi. De dåliga nyheterna avlöser varandra. Det leder till nedåtgående spiraler. Jag tror också det kommer bli värre än, säger Karl Hulterström.

Han fortsätter:

– Det gäller inte minst våra vanor som privatpersoner. Allt har blivit dyrare. Men jag tror ändå inte folk har kommit dit hän att man på allvar lagt om konsumtionsvanor, dragit ner än. Pengarna är inte slut än. Jag tror många inte förstått vad inflationen innebär. Den kommer sakta in, kanske rentav avta. Men det innebär ju inte att priserna, kostnaderna kommer sjunka. Vi kommer få vänja oss vid ett högre kostnadsläge, under lång tid. Det innebär att vi inte kommer kunna handla lika mycket, gå på lokal lika ofta, konsumera mindre. Det har vi inte sett konsekvenserna av än. När den insikten kommer, ja, då kommer mindre företag drabbas, inte minst i restaurang- och hotelbranchen.

Oro när avtal går ut

Ett annat orosmoln är att många företag har låsta elavtal, låsta räntor och liknande.

– När dessa avtal, skrivna innan kriget, går ut, då kommer vi troligen se en del konkurser i företag där marginalerna är för små.

Varsel ökar med arbetslöshet sjunker

Ovissheten, de dystra framtidsutsikterna, har nog så här långt mest gjort företagen i Sydnärke försiktiga. Några stora neddragningar, varsel är det inte frågan om så här långt.

– En sak vi ser är att många företag inte rekryterar, trots att många har satsat och byggt ut de sista åren, ned planen att växa, expandera.

Så sent som den 17 januari kunde vi berätta att arbetslösheten i tre av de fem Sydnärkekommunerna fortfarande sjunker. Det har varit en nedåtgående trend sedan 2020. I Askersunds och Laxå kommuner bröts den nedåtgående trenden i december, men det var fortfarande frågan om en liten ökning av arbetslösheten. Även långtidsarbertslösheten sjunker i Sydnärke.

Antalet varsel minskade visserligen under december. Men ser man tre månader bakåt i tiden så har 256 personer varslats i Örebro län. Det är en ökning med 102 personer om man jämför med de tre sista månaderna 2021. Fortfarande är dock det på en låg nivå om man jämför ned vad som hände under pandemin. I juni 2020, under en enda månad, varslades 718 personer i Örebro län.

Statistikuppgifterna i artikeln kommer från nyhetsbyrån Newsworthy.

Kommentera artikeln
Publicerad: 2023-01-27 9:51
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Henrik Östensson, redaktör: 073-629 83 19, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Trädgårdsgatan 9B, 692 31 Kumla