Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Sydnärkenytt
07 July 2022
Tipsa: 073-629 83 19

Frågor väcks om antalet flyktingar från Ukraina

En familj från Kiev som kom till Sydnärke på eget initiativ. De flankeras av Torgny Gunnarsson och Jeanette Grahn. Arkivbild: LG MånzonEn familj från Kiev som kom till Sydnärke på eget initiativ. De flankeras av Torgny Gunnarsson och Jeanette Grahn. Arkivbild: LG Månzon

Askersund är en av de kommuner i syd som ännu så länge tagit emot en färre andel flyktingar från Ukraina än vad Migrationsverket förväntade. Förklaringen är att myndigheten skruvat upp prognosen för mottagandet i några av kommunerna.

Här är Migrationsverkets siffror för Sydnärkes kommuner för antalet mottagna ukrainska flyktingar i slutet av maj. Inom parentes står antalet som myndigheten förväntade sig för respektive kommun.

Askersund: 16 personer (65 personer väntades kommunen ta emot, vilket ger ett minus på 49 personer).

Hallsberg: 52 (51 + 1)

Laxå: 12 (16 - 4)

Lekeberg: 52 (49 + 3)

Kumla: 40 (78 - 38)

Fördelningstal 

Uppgiften för förväntat mottagande bygger på en modell som redan används för bosättning av nyanlända.

Migrationsverket har tagit fram fördelningstal på länsnivå med ambitionen att det ska bli en så jämn fördelning av skyddsbehövande som möjligt.

Den tar hänsyn till flera faktorer, bland annat dessa:

  • Befolkningsmängd
  • Hur arbetsmarknaden ser ut
  • Antalet nyanlända som redan finns i kommunen
Frågor väcks

Vid en första anblick kan det se ut som kommuner sagt nej till mottagande. Men svaret är ett annat, eller som Caroline Dieker, M, kommunstyrelsens ordförande i Askersund säger:

- Vi nekar ju inte att ta emot flyktingar, det måste i så fall bero på att vi som kommun inte blivit anvisade tillräckligt många, säger hon.

Johan Prabin, som är chef för Askersunds individ- och familjeomsorg och integration, menar att Migrationsverket skruvat upp fördelningstalet.

Inte nekat ta emot flyktingar

- Det är hela förklaringen, man har satt ett för högt fördelningstal. Så det handlar om det scenarie som Migrationsverket hade. Men vi har inte nekat någon, tvärtemot har vi varit förberedda på att ta emot fler, säger Johan Prabin.

Den 1 juli ändras dock lagen för en jämnare fördelning och nya riktlinjer är i antågande.

Prognosen för hur många ukrainska skyddsbehövande som väntas till Sverige har skrivits ned med tiden, och i juni kom nya uppgifter från Migrationsverket. 

Räknat med 80 000 personer

Tidigare hade man räknat med 80 000 personer, den nya siffran är 50 000 personer vilket tidigare var det lägre scenariot.
Hittills under året har 45 741 personer sökt asyl i Sverige. 38 385 av dessa enligt EU:s massflyktsdirektiv som aktiverades efter Rysslands invasion i februari. Det har funnits sedan 2001, och ger människor som fördrivits från sitt hemland skydd och ett tidsbegränsat uppehållstillstånd i ett annat EU-land. Många av flyktingarna som kom till Sverige kunde ordna med eget boende, och i Sydnärkenytt berättade vi i mars om en familj från Kiev i Ukraina som fick fly brådstörtat sitt hemland. 

Flydde i bil genom fyra länder

Genom kontakter fick de veta att Torgny Gunnarsson i Glottra, söder om Pålsboda, tillsammans med sin särbo Jeanette Grahn var villiga att hjälpa familjen. Så blev det. Den ukrainska familjen packade snabbt ned lite förnödenheter och åkte i bil genom fyra länder för att ta sig till Polen för vidare befordran till Sverige. I ett av Torgnys hus fick de bo hyresfritt.

Familjen, som ses på bilden ovan, är Alona, mamma till fyraårige sonen Maksym, och Alonas föräldrar Nicolai och Olga. Alonas man Volodomyr blev kvar i Ukraina för att försvara sitt land.

Familjen återvänder

Nu, efter tre månader på landsbygden södra Närke, planerar de att återvända.

- Vi ska resa tillbaka och bygga upp vårt land, sa Alona, 32 år, till Sydnärkenytt i mars, och så verkar det nu bli.

Fotnot. Uppgifterna om mottagandet kommer från Migrationsverket och har sammanställts av nyhetsbyrån Newsworthy.

Kommentera artikeln
Publicerad: 2022-06-14 17:02
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Henrik Östensson, redaktör: 073-629 83 19, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.