Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Sydnärkenytt
20 May 2022
Tipsa: 073-629 83 19

Oenighet kring finansieringen
av utbildningsförbundet

Det nya M-huset på Alléskolan. Kommunledningen i Askersund vill se en delvis annorlunda finansiering av skolan. Foto: Henrik ÖstenssonDet nya M-huset på Alléskolan. Kommunledningen i Askersund vill se en delvis annorlunda finansiering av skolan. Foto: Henrik Östensson

Det har uppstått en konflikt i hur Sydnärkes utbildningsförbund, som driver Alléskolan, finansieras. I stort är nog de tre delägande kommunerna nöjda med hur skolan fungerar. Men kommunledningen i Askersund menar att finansieringen av skolan inte är helt rättvis.
– Vi vill att kommunerna ska betala exakt vad varje elev kostar. Det varierar ju, eftersom olika utbildningar, program, är olika dyra, menar Caroline Dieker, (M).

I dag går finansieringen till så att varje kommun betalar en fast avgift per elev, oavsett vilket program eleverna går. Då räknar man alla ungdomar mellan 16 och 19 år, utifrån föregående år. I den summa kommunerna betalar ingår även kostnaden för Allévux, trots att det rör sig om äldre elever. SFI, Svenska för invandrare, däremot, finansieras vid sidan av.

– Det är ett relativt enkelt och sätt att beräkna finansieringen på. Det blir förutsägbar för SUF. Man vet vilka pengar man kan räkna med inför varje läsår, säger Siw Lunander, (S) från Hallsberg som sitter med i förbundets direktion. Hon är också ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

I praktiken är det Hallsbergs kommun som står för ungefär 50 procent av SUF:s budget, medan Laxå och Askersund delar på resten.

– Vi har sett att det jämnar ut sig i tid. Vi vet att vissa program är dyrare än andra. Gymnasiesärskolan exempelvis är dyr, liksom de yrkesorienterade, praktiska programmen. Det här blir en solidarisk finansieringsmodell. I tid varierar det. Ibland har en kommun flera elever som kostar mer, ibland färre. Fördelarna med det här överväger, menar Lunander.

Vill se förändring av finansiering

Caroline Dieker i sin tur, menar att systemet riskerar göra så att inte minst de mindre kommunerna betalar för mycket.

– Jag tycker en rimlig princip vore att man betalade exakt vad varje elev kostar innevarande år.

Enligt vad Sydnärkenytt erfar vill Caroline Dieker att vuxenelevernas finansiering ska redovisas separat. Alternativt att alla elever, på alla program, redovisas separat och att kommunerna sedan ska betala exakt vad varje elev kostar.

– Det skulle vara möjligt, absolut. Men det skulle vara rejält krångligt och kosta pengar i form av större personalåtgång, menar Lunander.

Resultatet har trots allt blivit att Sydnärkes utbildningsförbund nu ska göra en översyn av förbundets finansiering.

”Inte fel med en översyn”

Det är kommunstyrelsens ordförande i de tre kommunerna som samlas ibland och beslutar om SUF.s finansiering. Så här säger Bo Rudolfsson, (KD) kommunstyrelsens ordförande i Laxå:

– Att göra en översyn är aldrig fel,  det ställer vi absolut upp på. Men Dieker vill göra den här förändringen i hur SUF finansieras utan tillräckligt underlag. Det gick inte jag med på, man behöver få svar på frågan hur stora skillnader det skulle bli, om man skulle spara något, vad det skulle kosta i administration. Jag tror det måste få ta tid att få fram rätt underlag innan vi börjar ändra i förbundets finansieringsformer. I sak fungerar det ju bra med den finansieringsform vi har i dag. Det är inte hur vi fyller säcken, utan dess storlek som är problemet, menar han.

Han menar att Alléskolans stora problem, som möjligen innebär för höga kostnader, är ett helt annat.

– Vi har för många skolelever som inte klarar godkända betyg när de går ut nian. Det gäller alla tre kommunerna. Det innebär höga kostnader när de kommer till gymnasiet. Den änden bör vi börja i,  både för ekonomin och skolelevernas skull.

Oenig kommunstyrelse i Askersund

Anna Ahnér, (S) som också sitter i Askersunds kommunstyrelse, i opposition, har en annan inställning än Caroline Dieker.

– Ja, vi är inte alls eniga med kommunledningen här. Vi anser att finansieringen ska vara solidarisk. Sist det blev en konflikt om SUF:s finansiering slutade det med att Kumla lämnade förbundet. Vi anser att Alléskolan fungerar mycket bra. Inte minst deras hjälpprogram för svagare elever håller hög klass. För Askersunds del menar vi att Alléskolan är en mycket bra och dessutom billig lösning. Skulle fler elever välja andra skolor skulle våra kostnader öka.

– Vi är också kritiska till det underlag vi fått inför beslut. Kommunledningen ska ha anlitat en ekonom som räknat på förbundets finansiering. Men det vi fått är en muntlig föredragning som väl mest bestod av antaganden, menar Anna Ahnér.

Ahnér menar att diskussionen om förbundets finansiering kan leda till en kris i förbundet.

“Ingen ny diskussion”

Magnus Andersson (S), kommunstyrelsens ordförande i Hallsberg:

– Det här är ingen ny diskussion. Det har kommit upp när vi träffas och pratar om förbundets finansiering Vi kommer göra en genomlysning, en översyn över vilka kostnader skolan har och hur de fördelas. Vi ska ge både våra kommunala tjänstemän och de i förbundet möjlighet att räkna och ta fram underlag. 

– Därmed absolut inte sagt att vi kommer gå Caroline Dieker till mötes och genomöra stora förändringar. Det är viktigt att komma ihåg att hela förbundets finansiering, uppbyggnad bygger på den här solidaritetsprincipen. Jag är övertygad om att det gynnar alla i längden. Om vi skulle skulle börja bryta ut andra delar av förbundets verksamhet kanske vi skulle komma fram till att vi betalar för mycket, eller Laxå. Jag tror man ska se förbundets verksamhet som en helhet.  Att göra den här genomlysningen av ekonomin behöver ta sin tid, hela 2022. 

Här är Andersson enig med Bo Rudolfsson som till och med går lite längre i sina uttalanden.

– Jag tror det är lämpligt att ta beslut om hur vi ska finansiera förbundet efter valet, säger han.

SUF, Sydnärkes utbildningsförbund, hanterar alla pengar som gäller gymnasielever i Hallsberg, Laxå och Kumla. Det innebär att även om man går på en annan gymnasieskola, exempelvis i Örebro, är det SUF som hanterar skolpengen och eventuell ersättning för resor och liknande.

Sydnärkes utbildningförbund består av Hallsbergs, Laxås och Askersunds kommuner.

Kommentera artikeln
Publicerad: 2022-01-12 15:25
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Henrik Östensson, redaktör: 073-629 83 19, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.