23 September 2020
Tipsa: 073-094 57 58

Öppnar nya lokaler och entréer

USÖ:s akutmottagningar har nya entréer. Pressfoto: Region Örebro länUSÖ:s akutmottagningar har nya entréer. Pressfoto: Region Örebro län

Från och med tisdag 1 september blir akutmottagningens patienter på USÖ emottagna i nya entréer i H-huset. Även patienter till barnakuten kommer gå in i den nya entrén märkt D, det berättar USÖ i ett pressmeddelande.

Vuxna patienter som söker till akutmottagningen får numera vända sig till det nybyggda H-huset, med entré på huset bortre gavel, mot Slussen sett. Det är även här man fortsättningsvis kommer att ta emot vuxna patienter med akuta besvär.

Barnpatienter, upp till och med 17 år, hänvisas till barnakutens återöppnade lokaler och går in via entré D som ligger intill den Alma ordinarie akutentrén.

Får egen mottagning

De nya lokalerna, så som återöppnandet av barnakuten anser man bidrar till ökad patientsäkerhet. Till följd av Covid-19 har man tidigare haft en temporär lösning vilken inneburit att barn- och vuxenpatienter har blandats, vilket man beskriver som icke-optimalt ur patientsäkerhetssynpunkt.

– Det känns bra att vi nu åter kan välkomna barnpatienterna igen på sin egen mottagning, säger akutklinikens verksamhetschef Ingunn Granum.

Stora lokaler

Akutmottagningens lokaler i det nybyggda H-huset är dubbelt så stora som de gamla lokalerna, dessutom med ytor som möjliggör separata utrymmen för patienter med och utan symptom på Covid-19.

Entrén är utrustad med en sluss där en så kallad smittoriskvärdering görs. Patienter med och utan infektionssympton kommer där att separeras och tas omhand i olika flöden inne på mottagningen.

Hög säkerhet

En smittoriskbedömning sker även vid barnentrén och likaså kommer barnakuten separera patienter med misstänkt smitta från övriga.

– Meningen är att ha en hög säkerhet och därför utgår vi från de rekommendationer som finns för att undvika att smitta varandra, kommenterar Ingunn Granum.

Ingunn Granum vill även påminna patienter att ta till sig råden på 1177, via webben eller telefon, innan ett besök på akutmottagningen.

– På så sätt kan vi ta hand om varje patient på bästa sätt utifrån olika symptom och även hänvisa till andra mottagningar och vårdgivare om det behövs.

Ortopedpatienter till frakturmottagningen

Akuta ortopedpatienter hänvisas till frakturmottagningen fram till klockan 21:30 alla dagar. Efter 21:30 vänder sig också dessa patienter till respektive entré som beskrivs ovan. (SW)

Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2020-09-01 14:16
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.