Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Sydnärkenytt
28 September 2021
Tipsa: 073-629 83 19

Vårdcentralerna i länet görs om för bättre service

Kumla vårdcentral som är länets största är en av de enheter som berörs. Foto: LG MånzonKumla vårdcentral som är länets största är en av de enheter som berörs. Foto: LG Månzon

Ledningen för länets vårdcentraler ska organiseras om. Nya chefstjänster tillsätts som får ett övergripande ansvar för verksamheten i varje länsdel. Förhoppningarna är bland annat en ökad service till patienterna, och att personalen får en bättre arbetsmiljö.

- Bara det här att komma fram per telefon och boka en tid hos en läkare kan vara svårt, och att förbättra det är det första man kommer att ta sig an när vi går in i det här, säger Lena Adolfsson, områdeschef för Nära Vård inom Region Örebro län.

Det kommer att bli en verksamhetschef för varje länsdel, som är knuten till vårdcentralerna. 

I område Syd blir det som exempel en chef som får ett övergripande ansvar för de tre vårdcentralerna där. Varje enhet har kvar en vårdcentralschef, det nya är att en verksamhetschef leder det övergripande arbetet i respektive länsdel.

Mer överblick

- Det kan även tillkomma enhetschefer beroende av hur stor vårdcentralen är. I Kumla, exempelvis, som är länets största vårdcentral, behövs det även enhetschefer, säger Lena Adolfsson.

Tanken är att verksamhetscheferna ska ha mer överblick, och kunna bedöma var det behövs insatser.

-  De får ett övergripande ansvar, och ser till att resurserna används på ett klokt sätt.

Lättare att träffa doktorn

Vad innebär detta i praktiken? Hur kommer patienter och personal i verksamheten märka skillnaden? Det går inte att säga ännu eftersom organisationen inte riktigt är sjösatt, menar regionen. Men övergripande mål finns, och ett sådant är en ökad tillgänglighet. Det ska bli lättare att komma fram till sin vårdcentral, träffa en doktor eller sjuksköterska.

- En vårdcentral är oerhört sårbar när någon i personalen blir sjuk. En av verksamhetschefernas uppgift blir att bygga stabilitet i organisationen, skaffa sig en överblick för de samlade resurser som finns. Man kan hjälpa varandra, men det betyder inte att det ska börja flyttas runt folk, det går att samordna på andra sätt, menar Lena Adolfsson.

Inget samband IVO:s kritik

Brister i tillgängligheten var för övrigt en kritik från IVO, Inspektionen för vård och omsorg efter en granskning av ett antal äldreboenden i landet, genomförd i våras. Örebro län stack ut och fick kritik. Rapporten pekar bland på att äldre som var svårt sjuka i Covid-19 inte fick träffa läkare i tillräcklig omfattning.

Men förändringarna som görs nu har inget samband med det, enligt regionen själva. 

- Beslutet om omorganisationen togs av regionens hälso- och sjukvårdsdirektör innan IVO:s granskning, och anledningen var att man sett att det fanns brister, säger Lena Adolfsson, som också tillägger att regionen nu presenterat åtgärder för IVO med anledning av granskningen.

Särskild äldrevårdsöverläkare

Fler läkare behöver utbildas och anställas, men det är inget som kan lösas i den framlagda utredningen. Däremot berättar Lena Adolfsson att det finns planer på en särskild äldrevårdsöverläkare, och införandet av enhetliga rutiner för patientjournalerna (som IVO tidigare även funnit brister i).

Regionen hoppas även på att det nya sättet att jobba medför en bättre arbetsmiljö för personalen, så att man trivs på sin arbetsplats – och stannar kvar. 

Chefer erbjuds ha kvar sin tjänst

Vad kommer att hända med de som är vårdcentralchefer idag?

- De erbjuds att ha kvar sin tjänst. De har tidigare även varit verksamhetschefer, men den funktionen samlar vi nu som sagt på ett gemensamt chefskap till länsdelarna, säger Lena Adolfsson.

 

FAKTA

Nio nya verksamhetschefer ska tillsättas, och i dagsläget är dessa personer klara för tjänsterna.

  • För område syd: Ylva Rosén får ansvar för vårdcentralerna i Askersund, Hallsberg och Kumla.
  • För område väster: Susanne Brewitz. Tre vårdcentraler ingår i Karlskoga samt i Degerfors och Laxå.
  • Norra länsdelen: de sex vårdcentralerna leds av Ulrika Vidfeldt.
  • Örebro / Öster: Åsa Tagesson chefar för sex vårdcentraler.
  • Örebro / Väster, Jeanette Günther,  fem enheter.
  • För vårdcentralernas länsomfattande uppdrag 1177, invandrarhälsa och smittspårning ansvarar Anders Svensson
Kommentera artikeln
Publicerad: 2021-09-01 10:39
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.