Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Sydnärkenytt
20 October 2021
Tipsa: 073-629 83 19

Arbetslösheten minskar
snabbt i hela Sydnärke

Arbetslösheten minskar nu i Sydnärke. Samtliga kommuner har lägre arbetslöshet än länet som helhet. Lägst arbetslöshet hittar vi i Lekeberg och Askersund, medan arbetslösheten minskar snabbast i Laxå kommun. Minskningen av antalet arbetslösa går rätt snabbt nu.

I juli var 4,7 procent av den arbetsföra befolkningen inskriven som arbetslösa i Askersund kommun. En minskning med 0,9 procent från juli förra året. Som en jämförelse är 8,4 procent arbetslösa i länet som helhet. Flest arbetslösa i länet har Hällefors, 11.2 procent.

Även bland utrikes födda i Askersund minskar arbetslösheten snabbt. Från 26 procent förra året till 21 i år.

Ungdomsarbetslösheten ligger på 7.9 procent, en minskning med 0,9 sedan förra året.

Hallsbergs kommun har högst arbetslöshet i Sydnärke. Men å andra sidan är man den kommun där arbetslösheten minskar näst snabbast. Arbetslösheten ligger på 8,3 procent. En minskning med 1,3 procent sedan juli i fjol.

Även utrikesfödda får arbete i allt snabbare takt. Arbetslösheten bland utrikesfödda ligger på 23 procent. 3,7 procentenheter lägre än juli förra året.

Bland unga i Hallsbergs kommun ökar dock arbetslösheten marginellt sedan förra året. Ungdomsarbetslösheten i kommunen ligger på 14,2 procent. en ökning med 0,1 procent.

I Kumla kommun ligger arbetslösheten på 6,6 procent. En minskning med 0,7 procent från förra året.

bland de utrikes födda var arbetslösheten 19 procent. En minskning med 2,5 procent sedan förra året. Ungdomsarbetslösheten ligger på 11.8 procent. En minskning med 1,7 procent från förra året.

I Laxå ligger den totala arbetslösheten på 7 procent. Där återfinns också den största minskningen, 1,7 procent lägre än juli i fjol.

Många utrikesfödda är utan jobb i Laxå, 23 procent. Men, det har skett en rejäl förbättring. Det är en minskning med 5 procent sedan förra året. Även det den största minskningen i Sydnärke.

13,2 procent av ungdomarna, 18-24 år, saknar jobb i Laxå. Det är oförändrat sedan i fjol.

Lekebergs kommun har lägst arbetslöshet i Sydnärke och i hela Örebro län. I juli låg kommunens arbetslöshet på 4,6 procent. en minskning med 0,9 procent sedan förra året.

Som en jämförelse. Om man i Hallsbergs skulle komma ner i samma arbetslöshetssiffror som i Lekeberg skulle 280 nya jobb behövas.

Ungdomsarbetslösheten i Lekeberg låg på 9,1 procent i juli. En minskning med 4,3 procent.

Bland utrikesfödda i Lekebergs kommun låg arbetslösheten på 16,9 procent. En minskning med hela 6,4 procent.

Det är nyhetsbyrån Newsworthy som brutit ut statistik för vårt område. Siffrorna är den officiella statistiken från Arbetsförmedlingen.

Kommentera artikeln
Publicerad: 2021-08-12 11:48
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.