Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Sydnärkenytt
28 July 2021
Tipsa: 073-094 57 58

Stor påverkan när Vätterntunneln byggs

Ett hundratal intresserade både från Hallsberg och Askersunds kommuner dök upp på samrådsmötet.Ett hundratal intresserade både från Hallsberg och Askersunds kommuner dök upp på samrådsmötet.

Just nu pågår samråd för vad som kommer bli ett av de största infrastrukturprojekten i Örebro län: Projekt Vätternvatten. På torsdagkvällen hölls samrådsmöte i Hallsberg där Bolaget Vätternvatten AB informerade om hur bygget ska gå till.

Projektet Vätternvatten går ut på att leda det fina, rena Vättervattnet till fem kommuner i Närke. Det hela beräknas vara klart 2027.

Den mest spektakulära delen av projektet är en  36 kilometer långtunnel i berget från Harge vid Vättern till Håkansmo, strax söder om Hallsberg. Tunneln kommer bland annat gå både under sjöarna Mörtsjön och Tisaren. Vid Håkansmo kommer ett stort vattenreningsverk byggas.

Därifrån ska sedan vattnet fördelas i ledningar till de fem kommuner som deltar i projektet, Hallsberg, Kumla, Örebro, Laxå och Lekeberg.

Tidig miljöprövning

Samrådsförfarandet är en tidig del av den miljöprövning projektet ska genomgå. Huruvida projektet sedan får grönt ljus kommer avgöras av mark-och miljödomstolen.

- Vi ska säkerställa dricksvattenförsörjning i de här kommunerna för flera generationer framåt. Vi måste dessutom ta höjd för kommande befolkningsökningar, vilket inte är helt lätt, sa bolagets VD, Göran Lunander vid mötet på Stinsen i Hallsberg.

Vätternvatten AB:s VD, Göran Lunander.

Tunneln kommer utan tvekan leda till en del påverkan när den byggs. Tunneln skulle bara behöva vara två meter i diameter, men det är tekniskt omöjligt att bygga så långa tunnlar med så liten diameter. Beroende på vilken byggmetod man ska använda blir tunneln 4,5- 5 meter i diameter.

Karta: Vätternvatten.net
Sex större arbetstunnlar

Det kommer också byggas sex stycken betydligt större arbetstunnlar ner till den nivå vattentunneln ska ha. Vid dessa arbetstunnlar kommer det byggas ett tillfälligt arbetsområde på minst 7 500 kvadratmeter, för byggbodar, utrustning och annat som behövs vid bygget. 

En sådan tunnel byggs vid Harge. Nästa blir vid vägen mot Zinkgruvan, Dalby.  Nummer tre hamnar vid sjön Åmmelången, nära Dalby, där det finns en förkastning. Den fjärde arbetstunneln hamnar vid Mörtsjön. Den sjätte vid Tisarförkastningen, alltså på den höga sidan av Tisaren. 

30 lastbilslass per dygn

När bygget pågår kommer det att transporteras ut 25-30 lastbilar med bergmassor per dygn ur dessa tunnlar.

- Även om vi inte är med i projektet kommer det i hög grad påverka vår kommun och våra kommuninvånare. Större delen av tunneln går genom Askersunds kommun, vi ska se till att våra företag och kommuninvånare inte drabbas av olägenheter. Vi ser till våra intressen, men vill också bidra till att stärka regionen, det kommer den här tunneln göra, menar Henrik Olofsson, utvecklingschef Askersunds kommun.

Vätterns yta ska inte påverkas

Det regnar i snitt cirka 500 millimeter regn som fyller Vättern med vatten via avrinning från området runt sjön. Den avtappning tunneln ska utgöra utgör ungefär 15  av dessa 500 millimeter. Den avtappningen ska kompenseras med vattenregleringen via Motala ström. Sjöns yta ska inte påverkas av vattenuttaget till flera hundratusen människor i Närke, enligt projektets beräkning.

Kommentera artikeln
Publicerad: 2019-11-08 11:38
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.