Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Sydnärkenytt
07 May 2021
Tipsa: 073-094 57 58

Dags för nästa grupp
att boka vaccintid

Från och med i dag kan personer som är mellan 18-59 år och tillhör en riskgrupp vaccinera sig.Från och med i dag kan personer som är mellan 18-59 år och tillhör en riskgrupp vaccinera sig.

Samtidigt som regeringen skjuter upp vaccinmålet, det vill säga det datum då alla över 18 ska ha erbjudits vaccin, ser man ljust på vaccinationsläget i Region Örebro län. Redan under andra delen av maj bedömer Inger Nordin Olsson, vaccinsamordnare att vaccinationerna i fas fyra kan börja. I dag går man vidare med en ny grupp.

Från och med i dag tisdag kan personer mellan 18- och 59 år som tillhör en riskgrupp börja boka vaccinationstider.

Man följer folkhälsomyndighetens riktlinjer. I dessa fastslår myndigheten vilka sjukdomar och sjukdomstillstånd som utgör en ökad risk för att drabbas av svår Covid 19. Dessa är följande:

Kronisk hjärt- och kärlsjukdom, inklusive stroke och hypertoni (högt blodtryck).

Kronisk lungsjukdom såsom KOL samt svår och instabil astma.

Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder).

Kronisk lever- eller njursvikt.

Diabetes typ 1 och typ 2.

Tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller behandling.

Downs syndrom.

Bygger på tillit

När man bokar ska kommer man ange att man tillhör en riskgrupp och varför. Sedan är det upp till varje person att vara ärlig och faktiskt göra rätt för sig.

– Vi kallar det tillits-baserad bokning för den enskilde. Det har fungerat i andra regioner som börjat någon dag före oss. Vi vet ungefär hur många det ska finnas som tillhör en riskgrupp. Ser vi att fler bokar än vad som är rimligt, att det inte stämmer, kommer vi börja göra stickprovskontroller utifrån sjukvårdsjournaler, säger Inger Nordin Olsson.

Man behöver alltså inte bevisa att man tillhör en riskgrupp?

– Svar nej. Det är upp till var och en att vara ärlig och solidarisk. Man behöver inte bevisa det.

Uppskjutet slutmål

Regeringen har skjutit upp vaccinmålet. Nu är målet att alla som är över 18 år erbjudits vaccin den femte september. Sextonde maj ska man ha nått ett delmål, nämligen att 80 procent av befolkningen som är över 65 år ska ha fått en första spruta. Det målet har vi redan nått i Örebro län. I gruppen 65 plus är 84 procent vaccinerade i dag.

Totalt i Örebro län har 84 296 personer fått en första vaccindos. 31 226 personer är färdigvaccinerade med två doser. Det innebär att 34 procent av den totala befolkningen fått en första spruta.

– Just nu är åldersgruppen 60-64 år i fokus. Vi kör också ett uppsamlingsheat för att så många som möjligt av de kvarvarande. över 65 ska vaccinera sig nu. Vi har dock sett att bokningstrycket gått ner. Det är därför vi nu går vidare med nästa grupp i fas 3, det vill säga personer i riskgrupper.

Frågor om andra dosen

– Vi får en hel del frågor om det här med intervaller mellan doserna, tiden till den andra sprutan. Det är helt enkelt så att det skiljer en del mellan de olika tillverkarna. Vaccinen är utformade på lite olika sätt. Det gör att tiden för att få bäst effekt av en andra dos varierar lite.

Följande gäller:

Pfizer Biontech, 3-6 veckor

Moderna 4-6 veckor

Astra Zeneca 6-12 veckor.

Efter hand slutade man ju ge Astra Zenecas vaccin till personer under 65 år, eftersom ett fåtal som fått vaccinet fick blodproppar.

– För de under 65 som fått en dos Astra Zeneca. Exempelvis anställda i äldreomsorg eller personal inom LSS, gäller följande: Rekommendationen är att välja en andra dos av ett så kalla RNA-vaccin, alltså Moderna eller Pfizer. Men om man vill får man gärna själv välja Astra. Det väljer man när man kommer till vaccinationscentret för sin andra dos. Risken för att få biverkningar är minimal och många vill just välja en andra dos av Astras vaccin, avslutar Inger Nordin Olsson.

Kommentera artikeln
Publicerad: 2021-05-04 16:31
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.