Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Sydnärkenytt
07 May 2021
Tipsa: 073-094 57 58

Mönstringsdags för ungdomar födda 2003

16 000 kvinnor och män, födda under år 2003, fick i mars ett besked om att de ska kallas till mönstring. Mönstringen startar nu i mag och pågår fram till april 2022. Alla ungdomar som är aktuella för mönstringen kommer även att få en handbok, Mönstringshandboken, där de möts av olika tips och information.

Det är Plikt- och prövningsverket som sköter det informationsuppdrag som mönstringen innebär. I korthet innebär det att verket har i uppdrag att särskilt informera ungdomar om det mesta som de kan tänkas fundera på inför sin mönstring.

En expertmyndighet

Plikt- och prövningsverket verkar är en expertmyndighet som lyder under Försvarsdepartementet. Myndighten beskriver sig bidra till Sveriges inre och yttre säkerhet, detta genom verksamhet och uppdrag inom bemanningsstöd och personalförsörjning.

Myndigheten bemannar också FÖrvarsmaktens krigsorganisation. En bit av arbetet går ut på att informera, kalla, mönstra och skriva in till grundutbildning med värnplikt. Tillsammans med Försvarsmakten bemannar man också krigsorganisation med värnpliktig och anställd personal.

Denna handbok landar snart i brevlådan. Foto: Trydells Tryckeri Denna handbok landar snart i brevlådan. Foto: Trydells Tryckeri
Tog fram handbok

Under förra året tog plikt- och prövningsverket fram den så kallade ”Mönstringshandboken” som postades till alla de ungdomar som var aktuella för mönstringen.

– Vår kommunikation är insiktsbaserad och vi anpassar den hela tiden efter ungdomarnas behov och vardag. Mönstringshandboken blev mycket uppskattad hos målgruppen, det var faktiskt så att vi fick flera frågor från ungdomar som inte skulle mönstra men som ändå ville ha boken, berättar Christina Malm, generaldirektör på Plikt- och prövningsverket., i ett pressmeddelande som utgick under måndagen 3 maj.

Får man inte handboken hemskickad till sig så går den givetvis även att läsa på webben.

En uppskattad broschyr

Möstringskampanjen utvärderas varje år och Plikt- och prövningsverket skriver i pressmeddelandet att det i utvärderingen framkommit att väldigt många ungdomar läser och uppskattar den broschyr som skickas ut i samband med mönstringsunderlaget.

Därför har Plikt- och prövningsverket valt att vidareutveckla broschyren till en mer informativ och intressant handbok.

– Totalförsvarspliktig blir man vid 16 års ålder, men det är få ungdomar som vet om det. Att vi troligen är den första myndigheten ungdomar kommer i kontakt med visar vikten av vårt informationsuppdrag - ett uppdrag vi tar på största allvar. Många 18-åringar har frågor om mönstringen och har kanske ingen förälder eller släkting som mönstrat och kan tala om hur det går till. Det är en skyldighet att mönstra om man blir kallad så det är viktigt att man är väl förberedd och vet vad som gäller. Därför är Mönstringshandboken så viktig! säger Christina Malm.

Grundutbildning startar 2022

De ungdomar som väljs ut till att genomföra grundutbildning med värnplikt är de som bedöms ha bäst förutsättningar för respektive befattning. Man tar hänsyn till både fysiska förutsättningar och inställning till grundutbildningen när man gör sin bedömning.

För gruppen ungdomar som är födda 2003 kommer grundutbildningen med värnplikt att påbörjas under sommaren 2022. Utbildningen är mellan sex och femton månader lång. Den genomförs på något av Försvarsmaktens förband runtom i landet.

Plikt- och prövningsverket kommer totalt att skriva in cirka 5 500 ungdomar som ska göra sin värnplikt vid något av Försvarsmaktens förband runtom i Sverige. En kallelse med tid och plats för mönstringen skickas ut ungefär två månader innan själva mönstringsdagen.

Fler uppgifter

Utöver redan nämnda uppgifter så sköter Plikt- och prövningsverket, på uppdrag av myndigheter, kommuner och regioner, att registerhålla deras krigsplacerade personal. Detta stöd till bemanningsansvariga beskriver man som centralt för att Sverige som helhet ska ha ett fungerande totalförsvar.

Myndigheten ansvarar också antagningsprocessen till polisutbildningen, liksom prövningen till Officersprogrammet för Försvarshögskolan. (SW)

Kommentera artikeln
Publicerad: 2021-05-03 15:04
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.