Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Sydnärkenytt
27 January 2021
Tipsa: 073-094 57 58

Något ökad smittspridning efter jul och nyårshelgen

Efter jul- och nyårshelgerna har smittspridningen i Örebro län ökat något jämfört med veckorna innan. Drygt 800 länsbor testades positiva under förra veckan. Läget inom hälso- och sjukvården är något bättre än flera av grannregionerna, men skört. Vaccinationen pågår nu inom länets kommuner. Detta och annat om utvecklingen kring covid-19 i vårt område berättar Region Örebro län om i ett pressutskick som vi publicerar

Under förra veckan ökade antal positiva prover något och totalt bekräftades cirka 850 positiva fall. Detta är en svag ökning jämfört med veckan innan då länet hade cirka 800 fall.

- Vi befinner oss fortfarande på en platå. Smittspridningen sker framförallt inom familjen och på arbetsplatser. Det är viktigt att vi fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens nationella rekommendationer och begränsa våra sociala kontakter så att vi inte får en fortsatt ökning, säger Johanna Furberg, biträdande smittskyddsläkare.

Resenärer ska testa sig

- Då det gäller den nya varianten av viruset som har upptäckts i Storbritannien och Sydafrika så har inte vi några fall i vår region. Alla som nyligen har kommit hem från Storbritannien och Sydafrika uppmanas att stanna hemma och isolera sig i minst en vecka, undvika nära kontakter samt testa sig för covid-19.

I dag vårdas 34 patienter med covid -19 på vårdavdelning på något av länets tre sjukhus. Av dessa vårdas 29 på Universitetssjukhuset Örebro, tre på Karlskoga lasarett och två på Lindesbergs lasarett. Ytterligare nio patienter får intensivvård i regionen, varav en patient är från annan region.

- Jämfört med övriga regioner i Sverige, är belastningen på vården i region Örebro län av covid-19 fortsatt något lägre än snittbelastningen, säger Jonas Claesson, hälso- och sjukvårdsdirektör. Bedömningen att läget är skört ligger kvar, då det fortfarande finns en betydande smittspridning i vår egen region.

- Belastningen på vården av covid-19 de närmaste veckorna kommer nu vara helt beroende av följsamheten till de råd och rekommendationer som folkhälsomyndigheten och regeringen beslutat om. Den oroande utvecklingen med ökad smittspridning och vårdbelastning i våra storstadsregioner kan också komma att innebära att region Örebro kan behöva bistå med vårdresurser till övriga regioner.

“Kommunsamarbete fungerar bra”

- Vi befinner oss fortfarande i Fas 1 när det gäller vaccinationerna med fokus på äldreboende, hemsjukvård och hemtjänst, Örebro kommun har gjort en omfattande insats under storhelgerna med fokus på särskilda boenden och har slutfört vaccination av den första dosen av två, säger Inger Nordin Olsson, regional vaccinationssamordnare.

- Samarbetet med kommunerna fungerar bra. Alla kommuner deltar i vaccinationsuppdraget och begär vaccindoser i den takt man kan genomföra vaccinationerna. Från styrgruppen för vaccination har vi regelbundna avstämningar med kommunerna och då handlar det inte bara om leveranser av doser utan även om organisation, ordination och registrering för uppföljning.

- Vi kommer att göra en indelning av gruppen så att vi erbjuder vaccin till de äldsta först. I Fas 2 kommer också vuxna som får insatser enligt LSS erbjudas vaccin. I Fas 2 kommer också personal inom vård och omsorg, inklusive LSS, som arbetar nära patienter och omsorgstagare, att erbjudas vaccin, avslutar Nordin Olsson.

Fas 2 börjar i februari

Alla leveranser av vaccin till Region Örebro län har fungerat med bibehållen kylkedja, säkert mottagande och hantering. Samverkan sker med Polisen och Länsstyrelsen, då det är många steg som kan utsättas för sabotage, hot och även förfalskningar.

Fas 2 börjar i februari med de äldsta först och LSS

Uppbyggnaden av länets fem vaccinationsmottagningar följer enligt planeringen.

Går inte boka tid nu

Så snart det är möjligt kommer tidbokningen öppnas.

Det går inte att boka tid ännu, men när det är möjligt kommer information att gå ut.

Kommentera artikeln
Publicerad: 2021-01-05 13:45
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.