Gå till innehåll
Sydnärke

Kumla enda Sydnärke-
kommunen som växer

Publicerad: 22 February 2024 15:43

Kumla är den enda kommun i Sydnärke som gått plus i befolkningsstatistiken för 2023. Störst tapp har Lekeberg gjort, efter att i flera år dessförinnan ökat stadigt.

Det är SCB som tagit fram ny statistik som nyhetsbyrån Newsworthy sammanställt.

Befolkningen i länet minskade med 402 personer jämfört med kvartalet innan. Därmed har Örebro län 308 116 invånare. Anledningen till minskningen är att fler dog än föddes i Örebro län under fjärde kvartalet 2023 och fler flyttade från än till länet.

Lekeberg tappar plötsligt

Det är den första gången befolkningen minskar sedan fjärde kvartalet 2020. Jämfört med för ett år sedan har befolkningen ökat, men endast med 344 personer. I elva av länets tolv kommuner minskade befolkningen under fjärde kvartalet 2023.

Enda kommunen som gick plus var Örebro (+91).

Den kommun som sticker ut mest i Sydnärke är Lekeberg som gick minus 40 senaste kvartalet och har gått minus 150 totalt i invånare sett till senaste året. I flera år innan dess har annars Lekeberg varit en kommun som stadigt ökat i invånare. 

Hallsberg gick 68 minus senaste kvartalet, vilket var mest i Sydnärke och har även de gått minus totalt sett senaste året, 58 minus.

Askersund gick 25 minus senaste kvartalet och minus 19 på hela året. Laxå 1 minus senaste kvartalet och 79 minus för hela året. 

Kumla ensamma att gå plus

Enda kommunen i Sydnärke, och faktiskt i hela länet förutom Örebro, som ökat i befolkning sett för 2023 är Kumla som gått plus med 37 invånare. 

Även Kumla går dock minus för senaste kvartalet, minus 19. 

Kommunerna i Sydnärke har därmed följande befolkningsantal: Kumla 22 516, Hallsberg 16 232, Askersund 11 478, Lekeberg 8 606, Laxå 5 497. 

Sett till senaste 10-års perioden har kommunerna i Sydnärke utvecklats så här: Kumla + 1 612, Hallsberg + 965, Askersund + 382, Lekeberg + 1 317, Laxå - 83.

Annons

Nyheter