Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Sydnärkenytt
07 July 2022
Tipsa: 073-629 83 19

Migrationsverket
vägrar betala 33 miljoner

Festligt på studenten förra veckan. Men Alléskolan har ett besvärligt ekonomiskt läge. Foto: Henrik ÖstenssonFestligt på studenten förra veckan. Men Alléskolan har ett besvärligt ekonomiskt läge. Foto: Henrik Östensson

Sydnärkes utbildningsförbund, som driver Alléskolan, har haft några rejält tuffa år ekonomiskt. Man har tvingats till stora besparingar. Stundtals har likviditeten varit problematisk. Det hela beror på förbundet till stor del inte fått betalt av Migrationsverket för att man erbjudit asylsökande elever gymnasieutbildning, något skolan måste göra enligt lagen. Migrationsverket menar att kommunförbundet inte har rätt till ersättning, fast man beviljade den och betalade ut den i början. Det rör sig om 33 miljoner.

Det handlar om alla de asylsökande ungdomar som kom i den stora flyktingvågen 2015-2016, en del av dem så kallade ensamkommande flyktingbarn. Totalt har ungefär 550 asylsökande passerat skolan, som mest var det 330 ungdomar samtidigt. Något som givetvis krävde stora insatser på Alléskolan.

– Att vi tog emot de här eleverna är inget vi ångrar. Tvärtom. Det har på många sätt varit en fantastisk resa. Skolan har gjort ett mycket bra jobb. Det var en stor blandning bland de här ungdomarna. Från de som aldrig gått i skolan till de som hade börjat i någon form av gymnasium. Under de här åren  har har de lärt sig svenska och fått utbildningar. Många har gått vidare till studier eller har rentav fått jobb, berättar Marie Kilk, förbundsdirektör.

En av dem, Abdullah Sharif, kunde man läsa om här på Sydnärkenytt vid Studenten för en vecka sedan. Han avslutade vård- och omsorgsprogrammet och gick direkt till jobb i Askersunds kommun.

Bidrag i två delar

– För asylsökande elever får vi bidrag i två olika delar. Dels en vanlig skolpeng, och så ett extra bidrag för extra ordinära kostnader, något som är viktigt. Att ta emot asylsökande elever är helt naturligt förknippat med stora kostnader. Speciellt vid en så stor flyktingvåg. En del kunde inte ens läsa. De talade totalt ett tiotal olika språk, som exempel. Vi anställde totalt ett femtiotal personer för att klara det Både lärare och ett flertal andra funktioner. Vi ställde också upp modulklassrum för att få plats, fortsätter Marie Kilk.

Betalade först

Migrationsverket betalade också i början för dessa kostnader. Det var överhuvudtaget ingen diskussion vem som sökt stöden och att det skulle bli några problem

– Men så 2021 på våren fick vi reda på att Migrationsverket inte tänkte betala. Det rör sig om elever från 2016 och framåt. Problemet är ju att handläggningstiden är flera år. Så vi kan inte heller backa bandet och ansöka på ett annat,  det är försent, säger Sara Pettersson, (MP) förbundsordörande.

Problemet är nämligen att Migrationsverket anser att man inte kan betala ut pengar just för att Alléskolan drivs av ett kommunalförbund. 

– Man stödjer sig på en lagskrivning som man anser övertrumfar kommunallagen. Men i kommunallagen står det nämligen att ett kommunalförbund ska likställas med kommuner i ett sådant här sammanhang. Något också SKR, Sveriges kommuner och regioners jurister anser.

Borde gått genom kommunerna

Sara Pettersson fortsätter.

– Verket anser att det borde varit de mottagande kommunerna som borde ansökt om stöden och sedan betalat oss. Så hade vi kunnat gjort. Men det fanns inget som då talade för att det var nödvändigt. Vad är  egentligen skillnaden? Det är ju de mottagande kommunerna som äger SUF. Dessutom betalade man ju ut pengar på de premisserna från början. Man ändrade sig under resans gång. Nu är det försent att söka på nytt.

Vunnit i kammarrätten

Sydnärkes utbildningsförbund har tagit strid för att få pengarna. Man överklagade Migrationsverkets beslut till Förvaltningsrätten i Karlstad.

Förvaltningsrätten gick på Migrationsverkets linje.

– Vi överklagade då till nästa instans, som är Kammarrätten i Göteborg. I februari i år slog den fast att vi har rätt. Migrationsverket ska betala ut pengarna. Kommunallagen är tydlig, menar man , säger Marie Kilk.

Migrationsverket överklagar

Men Migrationsverket ger inte upp.

– Nej, de har begärt resning i nästa instans högsta förvaltningsdomstolen. Där har man sagt att det dröjer ett halvår från kammarrättens utslag innan man meddelar om man tar upp ärendet för ny prövning. Så det är en lång resa innan vi får några pengar.

Ett problem är att stöden för eleverna ofta behandlas för sig, en elev, ett ärende.

– Man slår ihop vissa. Men just nu har vi 106 ärenden som befinner sig på olika nivåer i rättsväsendet.

Svårt att se det rimliga

– Men vi måste tro att vi vinner det här, får betalt. Det är ju ingen som emotsäger att vi gjort ett bra jobb. Vi har klarat all måluppfyllelse och lotsat de här ungdomarna in i samhället. Det hela är ju en byråkratiskt fråga. Jag har lite svårt att se det rimliga i att vägra betala, menar Sara Pettersson.

Ansträngd ekonomi

33 miljoner är mycket pengar även för en stor organisation som SUF.

– Ja, vi har som sagt stundtals haft det tufft med likviditeten. Vi har bland annat tvingats be om förskott från våra kommuner för att klara verksamheten, säger förbundsekonom Kristina Andersson.

– Ett problem är ju att det tar tid att krympa en organisation. Vi har minskat personalen en hel del. Vi har dock klarat det utan uppsägningar. Det har gått att lösa med naturliga avgångar och att vakanta tjänster inte tillsatts. Vi har också minskat på våra lokaler och gjort oss av med de tillfälliga paviljonger vi hyrde för att klara de asylsökande ungdomarna. 

– En annan besparing är att vi minskat från tre till två rätter i skolbespisningen, säger Sara Pettersson.

Man har gått från 340 miljoner i årliga kostnader till 312 i år. Man har alltså lyckats spara 28 miljoner.

– Vi har väl med tiden fått se de här fordringarna som allt mer osäkra och har tvingats justera ner värdet på dem i boksluten, säger Kristina Andersson.

Hade ni kunnat göra på något annat sätt med facit i hand?

– Vi hade tagit emot ungdomarna även med den här kunskapen. Det är en viktig, helt avgörande samhällsinsats som vi klarat mycket bra. Men hade vi vetat det vi vet i dag hade vi givetvis gått genom de mottagande kommunerna. Alltså de kommunerna där flyktingarna för stunden bodde, säger Marie Kilk.

SUF är inte ensamt om de här problemen. Ytterligare två utbildningsförbund, bland annat Jämtlands utbildningsförbund driver också en process för att få betalt.

– Migrationsverket har krånglat på flera sätt med de här ersättningarna. Under resans gång anvisades många av de här ungdomarna plötsligen boenden på andra orter i Sverige. Många valde ju då att bo inneboende här för att gå färdigt gymnasiet. 

– Då ville man inte betala för att eleverna hade en postadress på en annan ort i landet. Där har vi dock fått rätt, avslutar Sara Pettersson.

Kommentera artikeln
Publicerad: 2022-06-19 11:56
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Henrik Östensson, redaktör: 073-629 83 19, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.