Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Sydnärkenytt
25 January 2022
Tipsa: 073-629 83 19

Mer än tio busslinjer
försvinner i december

Flera platser i Sydnärke kommer bli helt utan reguljär bussförbindelse den 13 december. Foto: Henrik ÖstenssonFlera platser i Sydnärke kommer bli helt utan reguljär bussförbindelse den 13 december. Foto: Henrik Östensson

Den 13 december kommer åtskilliga busslinjer i Sydnärke läggas ner, eller förkortas. Flera orter kommer därmed helt att förlora reguljära bussar. Region Örebro har fattat beslut om anropsstyrd närtrafik i hela länet. Men den kommer igång som tidigast 17 januari. Bland annat drabbas gymnasielever hårt.
– Folk som valt att bo i glest befolkade områden får lösa sådant på egen hand, det är inget ovanligt, säger Länstrafikens kollektivtrafikchef, Fredrik Eliasson.

Som vi berättat tidigare är det ett drygt tiotal busslinjer som helt försvinner. Ytterligare ett antal kommer kortas av så de orter som ligger längst ut på linjen blir utan buss.

Följande linjer läggs  ner 13 december:

Linje 702: Kumla - Pilängen

Linje 728 Pålsboda - Hjortkvarn

Linje 732: Hallsberg - Hällabrottet

Linje 739: Kumla - Ekeby

Linje 742: Kumla - Täby kyrka

Linje 743: Fjugesta - Kumla

Linje 744: Kumla - Brändåsen

Linje 754: Askersund - Brändåsen

Linje 755: Hallsberg - Skyllberg - Rönneshytta - Mariedamm - Askersund

Linje 780: Stadsbussen Kumla

Linje 710: Stadsbussen Hallsberg

Ytterligare några linjer kortas av. Det vill säga att de orter som ligger längst ut blir utan buss. Det gäller bland annat båda de bussar som trafikerat Tived, Sannerud, linjerna 706 och 705. I Hasselfors försvinner bussen mot Mullhyttan.. Bussen mellan Hallsberg och Laxå via Vretstorp berörs också. Den bussen kommer vända i Vretstorp. Alltså inte gå vidare mot Laxå.

Det kan vara fler linjer som berörs. Men det har varit svårt att få fram korrekta fakta..

Sparkrav på Länstrafiken

Orsaken till neddragningarna är att Samhällsbyggnadsnämnden i region Örebro län, som driver Länstrafiken, måste spara pengar.  Samtidigt ska man ska satsa på de nya superbussarna i centrala Örebro, BRT. Man har då utrett vilka busslinjer som har minst antal passagerare. Inte helt oväntat, flertalet på de på mindre orterna och landsbygden.

Anropsstyrd närtrafik

Som ett slags kompensation kommer det bli anropsstyrd närtrafik i hela länet. Den innebär att man kan ringa efter ett slags buss som hämtar upp eller kör till en adress. Man ska kunna ringa och boka samma dag. Det kommer kosta 45 kronor, oavsett varifrån man än åker. Men någon regelrätt ersättning för reguljära bussar är det definitivt inte frågan om.

– Nej. Närtrafiken kommer gå att boka mellan klockan 10.00 och 14.30, samt på kvällar mellan 17.30 och 21.00. Orsaken är att vi kommer använda de fordon som används till serviceresor, färdtjänst. De går mycket morgon och eftermiddag, men står stilla mycket mitt på dagen och på kvällarna, berättar Jan Berglöf som är projektledare för närtrafiken.

Till närmsta ort

Det är inte heller så att man kan åka med den anropsstyrda närtrafiken vart man vill, som en taxi. Den ska ju ersätta en buss som inte längre går. Bor man i Tived som exempel, handlar det om att ta sig till Askersund eller Laxå. Bor man i Svennevad, eller Hjortkvarn, handlar det om att ta sig till Pålsboda eller möjligen Hallsberg, för att därifrån ta buss eller tåg om man vill vidare.

– Tanken är att man ska kunna boka redan på morgonen, men att resan kommer ske efter 10. Vi räknar med ungefär 90 minuters väntetid från bokning. Vi vill kunna samplanera lite, få med fler på samma skjuts.

Det kommer vara möjligt att kunna boka returresan på en gång, fortsätter Berglöf.

Försenad

Den anropsstyrda närtrafiken är försenad. Det kommer alltså bli en lucka på över en månad, över jul och årskiftet, innan den börjar fungera. Det beror bland annat på en ren formalitet. Arbetsmiljöregler kräver att föraren i de fordon som ska användas behöver en plastsköld bakom ryggen. Den finns ännu inte i de fordon som ska användas.

Det stora problemet med närtrafik är dock att den inte ersätter de bussturer där det faktiskt åker folk. Även på linjer där man bedömt passagerarunderlaget vara för litet är det turerna på morgonen och på eftermiddagarna som har flest passagerare, bland annat gymnasieelever. Närtrafik finns redan i Askersunds kommun.

– Den utnyttjas bara av ett fåtal, säger Jan Berglöf.

Förlorar skolbussen

– Vi bor tre kilometer söder om Pålsboda. Min son tillhör de som kommer drabbas av detta. Han åker med buss 728 till Pålsboda, för att där byta till Örebrobussen. Han går i gymnasiet där, berättar Anders Krutholm.

Han är rejält kritisk till hur Länstrafiken klarat sitt uppdrag och de här neddragningarna.

– Här backar man samhällsutvecklingen. När kollektivtrafik kom till orterna här, Hjortkvarn, Svennevad på 1800-talet var det ett jättekliv för befolkningen. Plötsligen var världen tillgänglig. Nu, 2021 drar man in möjligheten för inte minst de unga att ta sig hemifrån själva.

“Går emot sin egen verksamhetsplan”

Anders Krutholm menar också att regionledningen går emot sin egen politik, sin egen verksamhetsplan.

– Ja, bland annat talar man i verksamhetsplanen från 2020 om att man ”visar respekt för allas lika värde och delaktighet”. Här visar man ju istället tydligt att vi som bor på landsbygden har mindre rättigheter än folk i staden. Delaktigheten har varit obefintlig. Man har genom åren ändrat turlistor, rutiner, som försämrat bussarna och gjort det svårare att åka. Man har aldrig kommunicerat, gjort oss delaktiga. Tvärt om har förändringar gjorts utan kommunikation, förändringar och nya tider som försvårat bussåkandet.

Han exemplifierar:

– Det har exempelvis hänt ofta att man inte kan passa bussarna. Har min son tagit bussen från Örebro för att ta sig hem visar det sig ibland att bussen från Pålsboda till Hjortkvarn redan gått när han kommer till Pålsboda. 

En buss vars enda uppgift är att ta passagerare som byter buss vidare.

– Istället för att vänta väljer man att åka med bussen tom. Det är rätt självklart att man när sådant ideligen händer ofta väljer bort bussen.

Anders Krutholm undrar också varför hela linjer måste tas bort.

– Vissa bussar går ju tomma, helt klart. Men på vissa turer är det ju gott om folk. Varför inte skala bort bussturerna som ytterst få åker med som en första besparingsåtgärd. Eller kanske fråga folk vilka turer man vill ha, göra folk delaktiga.

Han avslutar.

– För oss går det väl ändå bra. Min son kan ta cykel ibland. Jag arbetar i Örebro, vi kan lösa det. Det är ju betydligt värre för de som bor långt ut. På platser som ligger långt från cykelavstånd.

“Omöjligt att spara utan att dra in busslinjer”

Fredrik Eliasson, kollektivtrafikchef på Länstrafiken säger så här:

– Jag har fått i uppdrag att spara in en stor kostnadsmassa. Det är omöjligt att göra utan att spara in på bussturer.

Att man väljer att kapa bort så många enskilda busslinjer, istället för bara enskilda turer, förklarar han så här:

– Sparar man på bara enskilda turer har man fortfarande kvar kostnaderna för bussen, även om man kanske sparar på personalkostnader vi betalar för hela linjer i det avtal vi har. Vi såg också att på de linjer med minst passagerarunderlag var det grundskolelever som stod för större delen av passagerarunderlaget på de turer som hade mest passagerare.

Han menar också att länstrafiken inte har formellt ansvar att transportera gymnasielinjer.

– Men vi tar stor hänsyn till gymnasielever där vi planerar trafik. Det är viktigt för oss.

Tror du de gymnasielever som nu står helt utan möjlighet att ta sig till gymnasiet uppfattar det så?

– Vi tillgodeser möjligheten för de flesta att ta sig till skolan. Folk som valt att bo i glest befolkade områden får lösa sådant på egen hand, det är inget ovanligt.

Men är det ändå inte lite extraordinärt att helt ta bort bussen för flera hela tätorter med omgivande landsbygd?

– Jo, det är en ovanligt stor besparing, medger han.

Artikeln har uppdaterats.

Kommentera artikeln
Publicerad: 2021-10-20 11:24
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Henrik Östensson, redaktör: 073-629 83 19, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.