28 Maj 2020
Tipsa: 073-094 57 58

Måste få ner kostnader i länet inom sjukvården

Hälso- och sjukvården har tidigare aviserat ett underskott motsvarande 400 miljoner kronor för helåret 2019. Hälso- och sjukvårdsnämnden har nu gett ett uppdrag till hälso-och sjukvårdsdirektören att ta fram en handlingsplan. 

Den ska innehålla konkreta åtgärdsförslag för att uppnå en ekonomi i balans. Åtgärderna ska också vara hållbara över tid, skriver Region Örebro Län i ett pressutskick som fortsätter.

I augusti kommer nämnden att informeras om en preliminär handlingsplan och i oktober ska det beslutas. Redan i juni månad ska nämnden för regionstyrelsen redovisa effekter av tidigare beslutade handlingsplaner för ekonomi i balans, samt inriktning och omfattning av eventuellt förstärkta handlingsplaner.

Värna barn och utsatta grupper 

- Åtgärderna är nödvändiga för att få ekonomin i balans och framtida handlingsfrihet. Det kommer att påverka våra verksamheter och vårt utbud av vård, säger Karin Sundin (S), hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande. Men direktiven är att barn och särskilt utsatta grupper ska värnas, och åtgärderna så långt det är möjligt handla om att effektivisera och samordna verksamheter.

Såld vård och avgifter måste också ses över 

- Vi måste sänka våra kostnader, någon annan väg finns inte, säger Behcet Barsom (KD), hälso- och sjukvårdsnämndens vice ordförande.Vi behöver också se över våra intäkter för den sålda vården liksom vi behöver se över våra avgifter så att vi ligger på en jämförbar nivå jämfört med landet i övrigt.

Underskottet har växt

Bakgrunden till hälso- och sjukvårdens ekonomiska läge är bland annat att man gick in i året med ett stort underskott, och det underskottet har växt. Det är framför allt utfallet för köpt och såld vård som visat en negativ utveckling i mars och april månad.

Det har också varit en stor ökning gällande kostnader för övertid, jour och beredskap och timanställda. Utfallet för läkemedelskostnader ligger högre än föregående år, utfallet för köpt vård ligger efter april på en högre nivå än föregående år och gällande såld vårdhar det skett en minskning av vårdtillfällen för utomlänspatienter totalt sett.

Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2019-06-03 22:59
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.