03 December 2020
Tipsa: 073-094 57 58

Många smittade men få inlagda på sjukhus för covid-19

Ökningen av antalet covid-smittade personer i Örebro län fortsätter. Framförallt har smittan ökat bland barn. Men verktygen att bekämpa smittan är bättre nu än i våras och det är få personer som vårdas på sjukhus i nuläget.

Region Örebro Län beskriver läget i ett utskick tisdag eftermiddag.

Där fastslås att senaste veckan har antalet smittade personer i Örebro län fortsatt att öka och cirka 320 personer i länet testade positivt för covid-19, jämfört med cirka 250 veckan dessförinnan. Samtidigt ligger antalet personer som testar sig kvar på ungefär samma nivå, det vill säga runt 5 000 personer.

Ökning av barn som smittas

- Precis som föregående veckor ser vi de flesta fallen bland unga vuxna och medelålders personer. Sista veckan har det dock skett en ökning av barn som har blivit smittade. De flesta blir smittade i situationer där människor är nära varandra, säger Gunlög Rasmussen, smittskyddsläkare i Region Örebro län.

Trots det ökade antalet smittade är det få personer som är inlagda på sjukhus i Region Örebro län. På tisdagen var det fyra covid-patienter inlagda på vårdavdelning och ingen på intensivvårdsavdelning.

- Att det är så få personer med covid-19 som är inlagda i nuläget beror sannolikt på att smittan hittills funnits i framförallt de yngre åldersgrupperna.

Fler verktyg att bekämpa smittan än i våras

Sedan i måndags finns det möjlighet för Folkhälsomyndigheten i samråd med regionens smittskyddsläkare att besluta om allmänna råd för ett geografiskt avgränsat område. Med dessa råd vill man kunna underlätta bekämpningen av lokala utbrott av covid-19.

- Det läge vi har med fortsatt smittspridning är oroande. Regionen har dock fler verktyg att ta till jämfört med i våras för att bekämpa utbrott av covid-19. Vi har en bred och allmän testning. Vi gör också noggrann smittspårning och där utökas resurserna för att hinna med när antalet fall ökar. Hemisolering för hushållskontakter gäller i vår region sedan den 7 oktober. De lokala skärpta allmänna råden ger oss ytterligare verktyg vid lokala utbrott, säger Gunlög Rasmussen.

Att införa lokala skärpta allmänna råd i Örebro län är dock inte aktuellt i dagsläget.

- Vi ser inte att vi är i en situation där de är aktuella just nu. I den bedömningen utgår vi bland annat från nuvarande strategier och belastningen inom vården. Men läget kan ändras snabbt och utvärderas kontinuerligt.

Bäst att träffas utomhus

Inför stundande högtider och höstlov uppmanas alla länsinvånare att ta de allmänna råden från Folkhälsomyndigheten på stort allvar. Det är viktigt att vara hemma vid minsta symtom och testa sig om symtomen håller i sig. Både privatpersoner och verksamheter bör tänka igenom vad som är nödvändigt att göra och bara genomföra det som kan ske på ett smittsäkert sätt.

- Undvik att träffas i stora sammanhang som fester, både att arrangera och vara med på. Det är inte lämpligt i nuläget. Om du träffar vänner, gör det i små sammanhang och håll avstånd. Arrangera gärna utomhusaktiviteter istället för sammanhang där många träffas inomhus, säger Gunlög Rasmussen. (ABj)

De senaste siffrorna över antalet fall

Antal bekräftade fall i Region Örebro län: 3 749

Covid-patienter på vårdavdelning: 4

Covid-patienter på intensivvårdsavdelning: 0

Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2020-10-20 16:01
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.