03 Juni 2020
Tipsa: 073-094 57 58

Två tunga uttalanden av LO

LO-distriktet för Örebro och Värmland höll sitt höstmöte på tisdagen och antog två tunga uttalanden, det ena allmänt om välfärden i samhället, det andra om arbetsmiljön och vikten av skyddsombud på arbetsplatserna.

"Sverige har råd med trygghet för vanligt folk!"

Tillsammans över generationer har vanligt folk byggt ett starkt välfärdssamhälle vilket har gjort att Sverige är ett bra land att leva i. Men mycket av det vi byggt upp är nu hotat. Anställningarna blir allt mer osäkra, klyftorna ökar och Den svenska modellen utmanas av nyliberala marknadslösningar. Till detta ser vi hur rasistiska partier ställer arbetare mot arbetare. 

Det är nog nu! Sverige har varit världens mest jämlika land och med politiska åtgärder som utgår från vanligt folks villkor och behov så kan vi bli det igen. Därför kräver LO-distriktet i Örebro och Värmland att:

Det ska satsas på välfärden. De anställdas villkor måste förbättras och de generella statsbidragen till kommuner och landsting behöver höjas kraftigt för att sedan öka med den verkliga kostnadsutvecklingen. 

Pensionen för de som har arbetat ett helt yrkesliv höjs. Pensionssystemet måste stärkas så att pensionsnivån ökar i framtiden. Målet måste vara att alla ska få minst 70 procent av sin slutlön i pension.

Trygghetsförsäkringarna förstärks. Den svenska arbetslöshetsförsäkringen är i dag en av de sämre bland de utvecklade välfärdsländerna. Det är ohållbart för ett land som vill möta globalisering, klimatomställning och strukturomvandling.

Det investeras i infrastruktur. Förseningar, trängsel och långsamma transporter drabbar alltför många av våra medlemmar. Ökade resurser krävs för att förbättra underhållet och modernisera transporterna. 

Det genomförs en skattereform för ökad rättvisa. Kapitalinkomster måste beskattas mer rättvist. Det är inte rimligt att en vanlig arbetare betalar mer i skatt på sin lön än den som har kapitalinkomster gör. 

Jämlikheten i skolan ökar. För att alla elever ska lämna skolan väl rustade för livet och arbetslivet måste skolvalet göras mer rättvist, skolpengen tas bort och resurser fördelas efter behov. 

Det byggs bra bostäder till alla. 240 kommuner har bostadsbrist. Sverige behöver fler hyresrätter där vanligt folk har råd att bo. 

Reallönerna höjs. LOs medlemmar förtjänar bättre villkor och höjda löner i den stundande avtalsrörelsen. 

Våra krav är rimliga. Det kostar men nu när landets ekonomi är starkare än på länge måste vi se möjligheterna och ta dem. Sverige har råd med trygghet för vanligt folk!

Ingen ska dö på jobbet!

Hur bra eller dålig ens arbetsmiljö är kan vara en fråga om liv och död. Därför är anställdas arbetsmiljö oerhört viktig att följa upp och det är bl. a därför som vi har skyddsombud på arbetsplatserna runt om i landet.

Tyvärr är det inte alla som håller med om hur viktigt arbetet med en säkrad arbetsmiljö är. T ex så har vi under hösten kunnat höra hur Sverigedemokraterna vill avskaffa de regionala skyddsombuden och att Moderaterna vill lägga ner myndigheten för arbetsmiljökunskap.

För alla oss som inte vill se fler arbetsplatsolyckor tändes ett hopp när regeringen tidigare i år meddelade att ett lagförslag som stärker de regionala skyddsombuden snart kan vara på plats. Om det blir verklighet kommer skyddsombuden få tillträde till arbetsplatser med kollektivavtal även om inga medlemmar som arbetar på platsen är närvarande. Det är mycket viktigt besked. 

Nu i slutet av november uppgår antalet arbetsrelaterade dödsolyckor till 44. Då borde det vara högst angeläget för såväl fack som arbetsgivare att satsa på att stärka arbetsmiljöarbetet. Därför är det mycket oroande att Svenskt Näringsliv istället väljer att raljera över fackets roll. I samband med att lagförslaget lanserades kommenterade Svenskt Näringsliv nämligen till Ekot att "frågan är för viktig för att lämnas över till facket".

Att skyddsombud har en koppling till ett fackförbund är avgörande med tanke på de trakasserier som skyddsombuden ibland utsätts för. Ofta bottnar svårigheten i att få skyddsombud vid arbetsplatser i frågor om rädsla för att bli utsatt för trakasserier från arbetsgivaren vid krav på åtgärder. På arbetsplatser där osäkra anställningar förekommer kan agerande i arbetsmiljöfrågor leda till att anställningen avslutas.

Därför är det oerhört viktigt att det finns stöd från förbundet för att kunna hantera uppdraget. På de arbetsplatser där ingen vill ta på sig uppdraget gör de regionala skyddsombuden ovärderliga insatser. Att skilja skyddsombud och regionala skyddsombud från det fackliga stödet skulle medföra en sämre arbetsmiljö än den vi idag ser på svenska arbetsplatser.

Svenskt Näringslivs argument är att regionala skyddsombudsverksamheten inte är utvärderad och att man inte vet om det leder till ett bättre arbetsmiljöarbete. Det trots att årlig redovisning genomförs av förbund med regionala skyddsombud, som sedan sammanställs av centralorganisationerna för att slutligen landa hos Arbetsmarknadsdepartementet. 

Våra regionala skyddsombud vittnar om arbetsplatser med stora brister: arbetsgivares avsaknad av kunskap om rådande lagstiftning och därmed möjlighet att fullfölja arbetsmiljöansvaret, obefintlig skyddsutrustning, kemikalier som hanteras på felaktiga sätt och pressad personal som inte hinner med toalettbesök. Samtidigt berättar de om bra samverkan med arbetsgivare, där regionala skyddsombud ses som en tillgång för en bättre arbetsmiljö, säkrare produktion och mer framgångsrikt företagande. 

Det dör människor på arbetsplatser i Sverige. Så får det inte fortsätta! Alla ska kunna klara av att jobba hela vägen fram till pensionen och ingen ska behöva känna sig otrygg på sin arbetsplats. Många är de skyddsombud som ingriper och vi måste jobba för att fler vill ta på sig uppdraget som skyddsombud eller regionalt skyddsombud snarare än att skilja dem från det enda stöd de har idag.

Med tanke på den förändring som skett på svenska arbetsmarknaden med företag som bryter mot arbetsmiljöreglerna för att få konkurrensfördelar så ser vi ett också ett stort behov av utökat tillträde till arbetsplatserna. Vi måste rensa ut de företag som ignorerar svensk arbetsmiljölagstiftning.

Det borde ligga i allas intresse att uppnå detta. 

Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2019-11-27 13:29
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.