05 December 2020
Tipsa: 073-094 57 58

Askersund rankas högst, Lekeberg långt ner

Under tisdagen släppte Lärarförbundet sin årliga ranking för kommuners skolverksamhet. Lekeberg är den kommun i "vårt" område som sticker ut mest med plats 283 av 290 kommuner.

För nittonde året i rad presenterar Lärarförbundet sin ranking. Man utgår från tio olika kategorier och får därefter ihop ett medelvärde för verksamheten i stort. Syftet? Att sätta fokus på kommunernas viktiga roll som skolans huvudmän.

Skantz Lekeberg “Osäker på rankings betydelse”

- Vi vill att vår rankning ska bidra till de samtal och beslut som krävs för att stärka skolledares och lärares förutsättningar och villkor i varje kommun. Genomförda och planerade nedskärningar slår hårt i hela Skolsverige och kommer straffa sig både på kort och lång sikt. Att spara på skolan är nog det dyraste man kan göra, skriver Lärarförbundets förbundsordförande Johanna Jaara Åstrand.

Den kommun i Sydnärke som får den klart högsta placeringen är Askersund som är 73:a. Därefter följer Kumla på plats 149, Laxå plats 208, Hallsberg 268 och Lekeberg 283. Monica Skantz är förvaltningschef för skolan i Lekebergs kommun.

- Jag har inte hunnit analysera resultatet ännu. Men det är självklart tråkigt att befinna sig långt ner på en rankinglista. Dock är jag osäker på hur stor betydelse Lärarförbundets ranking ska tillmätas, skriver Monica om placeringen.

Vad framförallt behöver ni förbättra kommande år i Lekeberg?

- I år hade vi en god måluppfyllelse vad gäller behörighet till nationellt program, 87,4 procent. Utifrån att vi har en stabilare organisation nu jämfört med tidigare så ser jag goda förutsättningar att förbättra resultaten på Lekebergsskolan 7-9, svarar Skantz.

Oppositionsråd Söderman (m) kritisk

Oppositionsrådet Håkan Söderman (m) är inte lika positiv.

- Jag tror det beror på otydligt politisk ledning. Vad vill majoriteten som består av Centerpartiet och Socialdemokraterna? Tidigare var jag som ordförande i kultur och bildningsnämnden mycket tydlig i alla samtal med såväl elever, vårdnadshavare, personal och övriga medborgare att tillsammans skapar vi landets ledande skolkommun.

- Något som resulterade i att 2017 rankades Lekeberg topp 10 i landet i SKR:s öppna jämförelser för grundskolan. Det är tyst från nuvarande ordförande om vad man vill, detta ses tydligt i den parameter där lärarna rankar kommunen som skolhuvudman, där är det ett “ras” på nästan 100 placeringar vilket är mycket illa då det visar att den egna organisationen inte har fullt förtroende för ledningen där nämndens ordförande är ytterst ansvarig, anser Håkan Söderman.

Berth Falk (s) är nuvarande ordförande i nämnden.

Bra med resurser i Askersund

Det går även att gå in på varje kommun och se hur varenda kategori betygsatts. Att gå igenom allt detta skulle bli väl mycket text. Men Lärarförbundet har även gjort en kortare sammanfattning om några styrkor och nackdelar som varje kommun har.

Och dessa publicerar vi.

Plus för Askersund som nämns är: Resurser till undervisningen (28), andel barn i förskolan (40), friska lärare (50), lärarlöner (86). Minus utdelas dock för: Meritvärde i årskurs 9 (234) och andel godkända elever (218).

Hallsberg hade en dålig placering (268). Deras främsta plus nämns vara “fullföljd gymnasieutbildning”. Där är de på plats 46 i landet. Andra plus som nämns är andel barn i förskolan (86:a) och friska lärare (136:a).

De får dock minus för lärarlöner (253), andel godkända elever (247) och resurser till undervisningen (242).

Förskola får plus i Kumla men minus för lärarlöner

Kumla då? De hade en sammanlagd plats 149.

Deras främsta kriterium är andel barn i förskolan (19). Något som sticker ut negativt är lärarlöner (265).

I Laxå, med plats 208, lyfts resurser till undervisningen (34) och utbildade lärare (69) fram. Däremot är det inte lika bra med fullföljd gymnasieutbildning (277), friska lärare (264) och lärarlöner (241).

Avslutningsvis då Lekeberg som var på plats 283. De har ändå ett par kategorier där man rankas högt i fullföljd gymnasieutbildning (13) och friska lärare (18). Dock har man även flera kategorier där man är riktigt långt ner. Lärartäthet (287), meritvärde i årskurs 9 (286) och andel godkända elever (269).

Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2020-11-10 15:17
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.